Žalobce Končela viní z toho, že v letech 2000 - 2002 poškodil dvaadvacet českých a moravských firem tím, že od nich odebíral pro svoji společnost Mražená jídla s.r.o a na sebe jako fyzickou osobu zboží na faktury, které však neplatil.

Mezi poškozenými jsou například Masný průmysl Cheb, ZD Dřevec Kožlany, Masokombinát Klatovy, Kostelecké uzeniny, Jihočeskou drůbež ve Vodňanech a Mirovicích, nebo Moravskoslezské drůbežárny v Opavě či Tradeco v Uherském Hradišti.

Od těchto a dalších firem odebíral zboží i když si byl vědom finanční situace své firmy. Faktury nezaplatil v řádném termínu až po urgencích a osobních jednáních některé pohledávky zčásti uhradil. I tak dodavatelům způsobil škodu za více než 9,78 miliónu korun.

Prý o dluzích firmy nevěděl

Končel se bránil tím, že nevěděl o předluženosti společnosti Mražená jídla, jíž se stal v roce 2000 jediným jednatelem a společníkem. Soud ale jeho obhajobě neuvěřil, neboť důkazy i svědci z poškozených společností potvrdili, že se Končel informoval a věděl o dluzích své společnosti.

"Byl tedy podle názoru soudu dostatečně informován, že jeho společnost není zcela prosperující i že nemá dostatek svých prostředků. Sám neměl žádný účet, na účtu s.r.o. se pohybovaly částky řádově jen v desetitisících korun. Kromě toho i po sdělení obvinění odebral stejným způsobem zboží od dalších dvou firem," uvedl v odůvodnění předseda senátu Milan Štejr.

Vzhledem k tomu, že podvodnou činnost vykonával po delší dobu, navíc v době jiného podmíněného odsouzení a škoda dosáhla značné výše, uložil mu soud trest v horní polovině trestní sazby, která v jeho případě činila 5-12 let. Rozsudek zatím nenabyl právní moci.