Je to téměř stejný trest, který hradečtí soudci Strnadovi uložili zhruba před rokem. Vrchní soud v Praze ale verdikt zrušil, nařídil doplnění znaleckých posudků a věc vrátil zpět do Hradce. Ze závěrů nových znalců vyplynulo, že obžalovaný sice trpí sexuální deviací, ale nemusí se podrobit ochrannému léčení.

Dosud netrestaný Strnad prováděl s děvčetem, dcerou své tehdejší družky, různé sexuální praktiky a také ji obnaženou v erotických polohách fotografoval a točil na video. „Byla to součást našeho sexuálního života. Nic proti tomu neměla,“ hájil se.

Bála se muži vzepřít

Tvrdil také, že s děvčetem začal po jejích patnáctých narozeninách žít prakticky jako její partner a měl v úmyslu se s ní později oženit. Prý s tím souhlasila.

Dívka ale vypověděla, že se bála Strnadovi vzepřít, protože s matkou a mladším bratrem bydlela v jeho domě, a kdyby je Strnad vyhodil, rodina by pak neměla kam jít. Záležitost vyšla najevo, když se dívka svěřila své kamarádce. Ta to řekla učitelce ve škole a od ní putovalo oznámení na policii.

Odsouzený se ihned odvolal

Podle znalců se u dívky plně rozvinula posttraumatická stresová porucha, kterou trpí až dosud. Nový znalecký nález to potvrdil, stejně jako konstatování, že jde o těžkou zdravotní újmu.

„Poškozená má naštěstí kolem sebe lidi, kteří jí vytvářejí zázemí, aby jí v jejích problémech pomohli. Ale stačilo by málo a všechny projevy stresové poruchy by se jí mohly vrátit,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Jiří Vacek.

Státní zástupce byl s výrokem soudu spokojen a vzdal se práva na odvolání, Strnad se ale odvolal okamžitě po vyhlášení.