Hejpetr jako starosta v červnu 2007 úmyslně podepsal souhlasné prohlášení za obec, ve kterém činí nesporným, že veškeré stavby a budovy v části objektu bývalého zámku patří výhradně do vlastnictví dvou soukromých osob - Petra Samce a Pavla Polanky. Jednalo se přitom o část zámeckého objektu, kde jsou dva byty, o jejichž vlastnictví vede obec se jmenovanými soukromníky civilní soudní spor.

„Starosta tento krok učinil bez souhlasu a vědomí zastupitelstva obce a neoprávněně tak rozhodoval o majetku a právních úkonech týkajících se nabytí a převodu nemovitých věcí,“ prohlásila státní zástupkyně s tím, že obec byla poškozena o částku 630 tisíc korun. Hejpetrovo jednání státní zástupkyně kvalifikovala jako zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby.

Dokument exstarosta podepsal v kanceláři horažďovického advokáta Josefa Štastného.

Důvěřoval prý právníkovi

„Doktor Štastný mi narychlo zavolal, že má pro mě připravený nějaký podklad k popisu, který by měl urychlit majetkové vypořádání právě se Samcem a Polankou. Předložil mi jím vypracované prohlášení: Byly to tři věty, které jsem na jeho doporučení podepsal,“ prohlásil před soudem šestapadesátiletý Hejpetr, který obec vedl od roku 2003. Podle svých slov prý Šťatnému, který byl v té době právním zástupcem obce, plně důvěřoval.

“Všechny kroky ohledně obecních nemovitostí jsem vždy činil na pokyn právě doktora Štastného. Proto se necítím být vinen, že bych úmyslně provedl nějakou lumpárnu. Nevybavuji si ani to, že by mě doktor Štastný upozornil, že předmětné prohlášení musím nechat projednat a schválit zastupitelstvem,“ dodal Hejpetr.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na případné odvolání.