Prověrky se týkaly 852 případů náhlých úmrtí a sebevražd od července 2002 do listopadu 2003. "Ve spisech jsme zjistili řadu pochybení, zejména administrativního charakteru, některá se týkala také nedostatečné práce na místě prošetřované události," řekl Kříž.

Ve spise se například objevilo, že se muž oběsil na provaze o síle 0,15 metru. "Nikdo si této nesrovnalosti nevšiml, ani vedoucí pracovník," uvedl Kříž.

Vedení východočeské policejní správy po skončení prověrky již přijalo kázeňská opatření, která mají pomoci zlepšit práci na základních útvarech při prošetřování náhlých úmrtí.

Bez zdravotní pitvy

Prověrky spisů na východě Čech také odhalily, že v některých případech náhlých úmrtí nebyla provedena zdravotní pitva. Přivolaný lékař pouze do záznamů uvedl, že osoba zemřela například na infarkt. "My o tom chceme jednat s krajskými zdravotními rady, protože provedení alespoň zdravotní pitvy ve všech případech náhlých úmrtí je naprosto nezbytné," řekl Kříž.

Policejní prezident nařídil po skandálu s manžely Stodolovými prověřit případy starších sebevražd v celé České republice.