Vyšetření si navíc řidič bude muset zaplatit podle sazebníku příslušného lékaře. Hodinová sazba takového specialisty se v průměru pohybuje kolem 600 korun. Může být ale i vyšší.

Povinnost dopravně-psychologického vyšetření přitom vyplývá z novely zákona č. 361 o provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 1. srpna a přinesla i řadu dalších změn do bodového systému a pravidel silničního provozu.

„Psychologické vyšetření jsme do novely vložili jako součást výchovného působení na řidiče a další možnost, jak zvýšit bezpečnost na silnicích,“ řekl včera Právu poslanec Stanislav Huml (nezařazený), někdejší dopravní expert Věcí veřejných.

Rozhodnout musí ministerstvo dopravy

Na otázku Práva, jak přísné to psychologické vyšetření bude, Huml odpověděl: „Jestli v praxi půjde jenom o pohovor psychologa s řidičem nebo o náročné posouzení, novela nestanovila. Je tedy teď pouze na ministerstvu dopravy (MD), jaké podmínky určí v prováděcí vyhlášce k této novele.“

Navíc má ministerstvo dopravy podle nové právní úpravy udělovat dopravním psychologům na vyšetřování řidičů akreditaci.

Zatím prý postačí i dětský psycholog

Přestože novela platí od 1. srpna, vyhláška ještě světlo světa nespatřila. Na dotaz Práva, jestli tedy teď vůbec půjde toto vyšetření provádět, uvedl Martin Novák z tiskového odboru MD: „Kvůli tomu, že vyhláška ještě není, se vracení řidičských průkazů nemůže zastavit. Zatím postačí, když se řidič obrátí na jakéhokoliv psychologa, třeba i dětského.“

Ministerstvo ujišťuje, že na prováděcí vyhlášce usilovně pracuje. Přesto nelze zaručit, že ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) ji podepíše ještě letos. Záleží to na tom, jak hladce proběhne meziresortní připomínkové řízení, a zda nebude mnoho připomínek.

Jak ale Novák zdůraznil, psychologické vyšetření by rozhodně nemělo být nějakou formalitou. Například lidem, kteří evidentně projevují sklony k agresivitě, by se tedy nemusel ani po roce řidičák vrátit.

Statistika dozná výrazných změn

Bodový systém byl v ČR zaveden 1. července 2006. Za uplynulých pět let bylo řidičům zaevidováno celkem 3,249 miliónu přestupků a trestných činů a přes 30 tisíc motoristů přišlo po dosažení dvanácti bodů o řidičák.

Nejčastějším přestupkem zůstává i nadále překročení povolené rychlosti v obci, za něž bylo letos uděleno 32 procent všech bodů. Dále porušení povinností vyplývajících ze zákazové či příkazové značky (17,3 %), nepřipoutání se bezpečnostními pásy (15,5 %) a překročení rychlostního limitu mimo obec (7,3 % všech bodů).

Statistika teď ovšem dozná výrazných změn. Novelou zákona č. 361 totiž byly od 1. srpna z bodového systému vyňaty všechny jednobodové přestupky. Body už nejsou ani za alkohol za volantem do 0,3 promile či za překročení maximální povolené rychlosti v obci nanejvýš o pět kilometrů a mimo obec o 10 km/h.