Podle Zdeněka Pavlíčka z pražského celního ředitelství se muž vracel z dovolené z Jakarty. Po jeho zadržení povolali celníci na místo pracovníky České inspekce životního prostředí. Muž převážel zvířata v plastových nádobách nebo textilních váčcích. Podle celníků porušil washingtonskou Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), která celosvětově upravuje boj proti pašování fauny i flóry.

Inspektorka České inspekce životního prostředí Pavla Říhová řekla, že zvířata byla po cestě ve stísněném prostoru ve špatném stavu. Nepřežila však jen jedna želva. Ostatní zvířata, mezi kterými byly i vzácné kusy, byla večer převezena do zoo v Plzni.

Česko je spolu s Polskem a Maďarskem významnou křižovatkou, odkud proudí zásilky pašovaných zvířat a rostlin zejména do bohatého Německa a Beneluxu. Podle mezinárodních statistik jsou živá zvířata třetím nejčastěji mezinárodně pašovaným artiklem po drogách a zbraních.

Pašování cizokrajných druhů zvířat či rostlin je v současnosti výnosným obchodem a případy, kdy se k němu uchýlí čeští občané nejsou ojedinělé. Svědčí o tom i nedělní zatčení dvou Čechů na Novém Zélandu.