Žalobce vinil muže z toho, že byť věděl z pobytu v rodině poškozené dívky, kolik je jí let, jednal tak, aby docílil pohlavního styku. O ten se měl pokusit dvakrát na přelomu loňského a letošního roku. Poprvé k tomu mělo dojít v garáži, kde sekal dříví, a podruhé v kuchyni domu.

Děvče násilím držel za ruce, svlékl jí i sobě kalhoty a pokusil se o soulož. Protože ale nedosáhl erekce, přestalo ho to - jak sám uvedl - po chvíli bavit, tak od dalšího konání upustil. Děvčeti ale říkal, aby o tom s nikým nemluvila. To však nakonec na naléhání babičky, která ji vychovávala, vše povědělo.

Podle znalce má žalovaný muž sklony k homosexualitě, kterou si ale odmítá sám připustit. Nikdy neměl styk se ženou a v minulosti byl odsouzen za znásilnění muže.

Dívku možná čin nepoznamená

„Soud při svém rozhodování vycházel především z doznání žalovaného, který přiznal, že věděl, kolik let je poškozené, i to, že použil násilí, aby zmohl dívčin odpor. Soud na rozdíl od žalobce nedospěl ale k závěru, že by se žalovanému podařilo proniknout do pochvy děvčete. Neexistuje pro to žádný důkaz, ani prohlídka nic takového nepotvrdila,“ uvedl již v prvním odůvodnění rozsudku předseda senátu Milan Štejr.

Jednání žalovaného soud kvalifikoval jako zločin pokusu znásilnění, neboť jeho jednání směřovalo k tomu, aby soulož uskutečnil.

„Z výpovědí znalců ani tentokrát nevyplynulo nic, co by přimělo soud názor změnit. A přestože se žalovanému díky svým dispozicím nepodařilo čin uskutečnit, je soud přesvědčen, že i tak musí být za své jednání potrestán,“ řekl Štejr s tím, že muži polehčil i fakt, že znalec z oboru psychologie uvedl, že na dívence navštěvující zvláštní školu, která vše popisovala velmi nekonkrétně, čin nebude-li jí připomínán, nezanechá žádné následky.