Podle spisu se žena se Zábranou seznámila v plzeňském klubu Mefisto, kde se jí při tanci rozbila bota. Nabídl jí, že botu spraví na pokoji, tam ji však nutil k různým praktikám a sexu.

Žalovaný nejprve chtěl, aby mu ublížila nožem, který jí vtiskl do ruky. Když to odmítla, brečela a sdělila mu, že chce odejít, protože měla z něho strach, znehybnil ji a zneužil. Žena se bránila, plakala a volala o pomoc.

Žalovaný ji však udeřil několikrát do obličeje a hrudníku, rdousil ji rukama a následně kabelem od lampičky. Když se pokusila z pokoje utéct, muž ji opakovaně surově znásilnil. Své praktiky ukončil nucením ženy, aby se dívala, jak sám sebe řeže nožem do paže. Teprve pak jí dovolil odejít.

Pachateli byla nařízena i sexuologická léčba

Poškozená v důsledku jeho jednání utrpěla vedle povrchových zranění na těle i vážnou posttraumatickou stressovou poruchu, kvůli které strávila dva měsíce v psychiatrické léčebně. Dosud má problémy v navazování kontaktu s lidmi a bojí se vycházet večer ven. Prognóza dalšího trvání této poruchy je nejistá a předpokládaná doba její další léčby činí dva roky.

Zábrana po celou dobu tvrdil, že sex s poškozenou proběhl s jejím souhlasem. „Vedla to ona, já se jen přizpůsoboval. Než jsem zjistil, že mi ukradla bundu a peníze. Pohádali jsme se kvůli tomu, ona odešla a za patnáct minut tam byla policie,“ uvedl před soudem.

„Jeho obhajobě ale soud neuvěřil a ztotožnil se s výrokem obžaloby, neboť znalci označili znásilněnou za věrohodnou. Její výpověď byla jediným přímým důkazem, ten ale doplnila svou výpovědí i recepční hotelu, u níž hledala žena pomoc a žádala o přivolání policie. Kromě toho u žalovaného znalci zjistili sexuální poruchu v podobě sexuálního sadismu. I proto mu byla uložena navíc zabezpečovací sexuologická detence,“ uvedl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Tomáš Bouček.

Soud u žalovaného neshledal žádné polehčující okolnosti, naopak, přitížila mu bohatá trestní minulost, která z něho činí recidivistu. Protože jeho náprava je podle znalců problematická, uložil mu trest v polovině trestní sazby.