Přispělo k selhání přístroje zanedbání ze strany lékařského personálu? Odpověď se hledá a nemocnice je na informace skoupá.

„Pacient zemřel dnes ráno. Příčinou smrti byla embolie, což nemá nic společného se selháním přístroje,“ řekl Právu tiskový mluvčí Krajské nemocnice Liberec (KNL) Lukáš Gibiec. To je však v naprostém rozporu s hlášením, které nemocnice připravila k odeslání, ale z neznámých důvodů dosud neodeslala na Státní ústav kontroly léčiv.
Hlášení je pro nemocnici zdrcující.

Zpráva mluví o lidské chybě

„Na základě telefonické konzultace podáváme tímto předběžné oznámení – podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku. Dne 22.6.2011 došlo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení liberecké nemocnice k možné nežádoucí příhodě – poškození na zdraví pacienta při operaci – narkotizační přístroj Fabius GS, výrobní číslo ARUM-0171. Okolnosti zatím nasvědčují spíše selhání lidského faktoru, přístroj byl ihned odstaven, věc je v šetření“...

Informacemi Práva byl zaskočen lékařský ředitel KNL Jan Mečl. „Vím, že tady došlo k nějakému případu s komplikacemi, ale nemám k němu žádné podrobnosti,“ tvrdil. Na dotaz, zda bude v případu nařízena také soudní pitva, odpověděl, že se u náhlých úmrtí provádí u pacientů zdravotní pitva, kterou zřejmě lékaři nařídili.

„Pokud má někdo podezření na lékařské pochybení, ať se obrátí se žádostí a vše bude prošetřeno,“ dodal Mečl.

Nemocnice případ neoznámila

Bude-li to prošetřeno řádně, je otázka. Už to, že státní úřad žádné hlášení neobdržel.

„SUKL neobdržel hlášení nežádoucí příhody zdravotnického prostředku, dávané do souvislosti s použitím plicního ventilátoru od poskytovatele KNL,“ sdělila Právu mluvčí SUKL Lucie Šustková. Pokud by tuto skutečnost nemocnice oznámila, informoval by SUKL ministerstvo zdravotnictví a zahájil šetření nežádoucí příhody, a to „buď monitorováním průběhu jejího šetření výrobcem, nebo vlastním šetřením,“ upřesnila Šustková s tím, že by zároveň vyrozuměli výrobce přístroje.

Nemocnice nekontaktovala ani policii. „Zatím nám nikdo žádný podnět k prošetření nepodal,“ potvrdila v pondělí odpoledne mluvčí krajské policie v Liberci Ludmila Knopová. Podezření z pochybení by mohli nahlásit také příbuzní zemřelého, ale ty podle informací Práva muž neměl.

Anesteziologové vidí zarážející okolnosti

„Zda došlo k nějakému lékařskému pochybení, může prokázat pouze soudní pitva. Tu v Česku nařizuje jen policie, které musí někdo podat podnět k prošetření, jestli nedošlo k nějakému pochybení,“ vysvětlil Právu soudní lékař z jablonecké nemocnice Radovan Havel. Jak dodal, měla by být v takovém případě už z principu provedena soudní nikoli zdravotní pitva.

Podle oslovených anesteziologů, kteří nechtěli být jmenováni, jsou okolnosti případu zarážející a nelze vyloučit pochybení zdravotníků. Shodli se na tom, že sice při operaci může selhat jakýkoli přístroj, ale vždy je s pacientem ještě anesteziolog. „Ten by měl zajistit, že se nic závažného nestane,“ shodli se oslovení anesteziologové.