Krejčího sice Krajský soud v Plzni zprostil obžaloby ze smrti mladíka, ale podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) v Brně to bylo v rozporu se zákonem a Krejčí měl být potrestán.

Jeho rozhodnutí už ale nemělo vliv na zvrácení rozsudku, neboť zákon byl porušen ve prospěch obžalovaného a podle trestního řádu nelze v těchto případech vyvolat nový proces.

Je to opravdu postavené na hlavu. Já jsem poškozená, po smrti syna se mi zbortil celý život, a nakonec peníze dostane člověk, který to všechno způsobil.matka mrtvého muže

„Ministerstvo spravedlnosti přiznalo panu Krejčímu náhradu nákladů obhajoby v souvislosti s trestním řízením, a to s přihlédnutím k pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, jímž byl žadatel zproštěn podané obžaloby a zproštění žaloby zakládá titul pro odškodnění žadatele. A proto ministerstvo nárok přiznává s výjimkou případů, kdy žadatel zavinil trestní stíhání sám, nebo pokud nepodal opravné prostředky, které podat měl,“ potvrdila Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.

O jakou částku se jednalo, ale neuvedla. „Ministerstvo nezveřejňuje podrobnosti o projednaných žádostech o odškodnění, protože respektuje privátní charakter žádostí,“ dodala Palečková.

„Je to opravdu postavené na hlavu. Já jsem poškozená, po smrti syna se mi zbortil celý život, a nakonec peníze dostane člověk, který to všechno způsobil,“ říká se slzami v očích Soňa Rothová.

Jeden soud potrestal, druhý osvobodil

Tragédie se stala v únoru 2007 v bytě, který si mladík tehdy od Krejčího pronajal. Osudný den se šel vykoupat do vany a zavřel za sebou v koupelně dveře. Po půl hodině ho našel bez známek života jeho spolubydlící. Podle znalců byl prvotní příčinou neštěstí nedostatek vzduchu, za nějž mohla výměna oken za plastová, a dále napojení ohřívače na kouřovod, který byl ve špatném technickém stavu.

Ze tří obžalovaných byl pravomocně odsouzen jediný, a to revizní technik František Rubeš, který dostal dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na tři roky.

Krejčí s plynařem Miroslavem Schofem byli původně také potrestáni karlovarským okresním soudem, ale odvolací soud v Plzni toto rozhodnutí zrušil a obžaloby oba muže zprostil s tím, že byť jejich jednání formálně naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu usmrcení z nedbalosti, nebylo společensky škodlivé natolik, aby u nich mohl být uplatněn trestní postih.

NS: zanedbané povinnosti

Podle NS, který postup odvolacího soudu přezkoumával z podnětu ministra spravedlnosti, ale Krejčí potrestán být měl.

„Jako majitel nemovitosti byl povinen dbát na to, aby užívání v něm pronajatých bytů bylo pro nájemníky po všech stránkách bezpečné. Například z vyhlášky o čištění komínů mu vyplývala povinnost nechat šestkrát do roka zkontrolovat stav komínu, na který byl připojen průtokový ohřívač vody v bytě. To se ale nedělo,“ uvádí se v rozhodnutí NS, které má Právo k dispozici.

Faktický osvobozující verdikt to však neovlivnilo. K novému řízení by došlo pouze za situace, kdy by byl zákon porušen v neprospěch obžalovaného.

Na prasklý kouřovod byl podle zjištění soudu Krejčí upozorněn ve zprávě o revizi plynového zařízení už v roce 2003. NS dále poukazuje na to, že doslova mementem se měla pro Krejčího stát podobná událost s předchozí nájemnicí, která se v téže koupelně přiotrávila oxidem uhelnatým v důsledku nesprávné funkce plynového průtokového ohřívače vody.

Matka otráveného mladíka už před rokem podala ke karlovarskému soudu žalobu na náhradu škody, ale dosud nebylo nařízeno ani jedno jednání.

„Některé důkazy, které navrhuje žalobkyně, jsou obsaženy v trestním spise, který pořád někde putuje. Zatím jsem neměla možnost se do něho podívat,“ vysvětlila časovou prodlevu soudkyně Blanka Fábryová.