Hasiče na pomoc zavolal majitel ovcí. Nejprve se pokoušel vyděšená zvířata zachraňovat sám, ale bylo to nad jeho síly. Než by riskoval vlastní život, raději rozumně zavolal odbornou pomoc.

Odrostlá jehňata spadla do náhonu, který sousedí s pastvinou. Ovce dopadly na okraj vodního toku, kde zůstaly po břicho ponořené do vrstvy vody a bahna. Protože břeh náhonu v tomto místě tvořil zhruba 1,5 metru hluboký a prudký sráz, majiteli se ovce nepodařilo vytáhnout.

„Hasiči se do náhonu spustili na laně a lano také použili k záchraně zvířat. Ovce lanem podvázali a opatrně je vytáhli na břeh. Zvířata po pádu do náhonu vyvázla jen s drobnými oděrkami a hasiči je vypustili zpátky do výběhu,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Haid.