"Další případy jsou předmětem dokazování. Jedná se o lidi, kteří podnikali před nástupem k policii a my musíme prokázat, zda v činnosti pokračovali i po nástupu k policii. Oba policisté, kteří museli skončit, však o živnostenské oprávnění požádali až v době práce u policie," řekl Právu policejní ředitel okresu Břeclav plukovník Miroslav Stromecký.

Učinili tak navíc v době, kdy svým podpisem stvrdili poučení, že nesmí mít žádné podnikatelské aktivity. Jedním z propuštěných je vyšetřovatel Vladislav G., který je již řadu měsíců postaven mimo službu kvůli podezření, že obtěžoval vyslýchaného muže.

Existují výjimky

V určitých případech je možné, aby policisté či celníci, u nichž platí naprosto stejné omezení, podnikali. Musí ale mít písemný souhlas ředitele. Výjimky se dávají třeba v případě, kdy vykonávají funkci soudního a jiného znalce, nebo třeba pro výuku. Podle Stromeckého není Břeclavsko jediným místem, kde se musí někteří policisté rozloučit s uniformou. Podobné kontroly jsou nyní v celé republice.