Podle žaloby totiž jako manažerka v oblasti financování projektů v Regionálním technickém muzeu (RTM) v roce 2009 a jako hlavní manažerka projektu na zrestaurování první stavby v ČR postavené Hetzerovou konstrukcí totiž zfalšovala listinu rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení 40 kusů movitých věcí za kulturní památky.

Tím chtěla získat lepší bodové hodnocení žádosti o evropské peníze a pro RTM získat až 120 miliónů korun. Naštěstí žádost stáhl pro technické nedostatky ředitel muzea ještě dříve, než by došlo k neoprávněnému vyplacení peněz.

„Soud přihlédl při stanovení výše trestu k tomu, že nebyla způsobena žádná škoda, i k tomu, že nebylo prokázáno, že by na svém počínání byla žalovaná sama nějak hmotně zainteresována. Proto jí soud uložil trest na dolní hranici trestní sazby ovšem s delší zkušební dobou a zákazem činnosti,“ uvedl v odůvodnění předseda senátu Milan Štejr.