Verdikt NS, který postup plzeňského soudu přezkoumával z podnětu ministra spravedlnosti, už ale nemůže mít vliv na zvrácení rozsudku, neboť zákon byl porušen ve prospěch obžalovaných a podle trestního řádu nelze v těchto případech vyvolat nový proces. Na druhou stranu pokud by byl zákon porušen v jejich neprospěch, musel by soud věc znovu projednat a rozhodnout.

Čtyři roky stará tragédie se stala v únoru 2007 v bytě, který si mladík tehdy od Krejčího pronajal. Osudný den se šel vykoupat do vany a zavřel za sebou v koupelně dveře. Po půl hodině ale spolubydlící zjistil, že neteče teplá voda.

Podíval se klíčovou dírkou a uviděl jen vyčnívají nohy z vany. Podle znalců byl prvotní příčinou neštěstí nedostatek vzduchu, za nějž mohla výměna oken za plastová, a dále napojení ohřívače na kouřovod, který byl ve špatném technickém stavu.

Odsoudili jen revizního technika

Ze tří obžalovaných byl pravomocně odsouzen jediný, a to revizní technik František Rubeš, který dostal dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Krejčí se Schofem byli původně také potrestání karlovarským okresním soudem ale odvolací soud v Plzni toto rozhodnutí zrušil a obžaloby oba muže zprostil s tím, že jejich jednání nebylo společensky škodlivé natolik, aby u nich mohl být uplatněn trestní postih.

Soud Krejčímu uvěřil, že měl za to, že výměnou oken přívod vzduchu do místnosti nesníží. Průtokový ohřívač měnil proto, že se v bytě přiotrávila i předchozí nájemnice.

„Toto řešení bylo špatné. Pochybil, když problém řešil výměnou oken. Ale choval se nikoliv neodpovědně,“ uvedl při loňské zdůvodnění rozsudku předseda odvolacího senátu Petr Poledne. Podle něho si Krejčí opatřil dozor specializované firmy, která se zaměřovala na bezpečnost provozu, a mohl jen těžko předvídat nedostatečný přívod vzduchu.

„To měl předvídat Rubeš jako dlouholetý profesionál. Ten měl za úkol kontrolu zařízení ze všech možných hledisek a měl se zabývat i odvodem spalin. V jeho případě je trestní odpovědnost dána,“ prohlásil soudce Poledne. Na adresu Schopfa, který ohřívač instaloval, Poledne uvedl, že se spolehl na revizního technika.

Odpovědnost podle Nejvyššího soudu nesl majitel

Argumenty plzeňského soudu ale NS shodil ze stolu. „Obviněný Krejčí byl jako majitel nemovitosti povinen dbát na to, aby užívání v něm pronajatých bytů  bylo pro nájemníky po všech stránkách bezpečné. Například z vyhlášky o čištění komínů mu vyplývala povinnost  nechat šestkrát do roka zkontrolovat stav komínu, na který byl připojen průtokový ohřívač vody v bytě. To se ale nedělo,“ uvádí se v rozhodnutí NS, které má Právo k dispozici.

Na prasklý kouřovod v předmětném bytě byl podle zjištění soudu Krejčí upozorněn ve zprávě o revizi plynového zařízení už v roce 2003. NS dále poukazuje na to, že doslova mementem se měla pro Krejčího stát podobná událost s předchozí nájemnicí, která se v téže koupelně přiotrávila oxidem uhelnatým v důsledku nesprávné funkce plynového průtokového ohřívače vody.

„Obviněný sice vzápětí nechal do zmíněné koupelny nainstalovat zcela nový ohřívač, ale ten byl bez jakékoliv podstatné změny nechal připojit na stále stejný nevyhovující kouřovod, a to právě dalším obviněným Schofem. Ten ačkoliv mu muselo být jako dlouholetému a zkušenému servisnímu technikovi plynových zařízení jasné, že bezchybná funkce průtokového ohřívače vody je kromě jiného podmíněna i dostatečným odtahem spalin, spokojil se s pouhým slovním ujištěním Krejčího, že má všechny revize v pořádku, aniž by si je nechal reálně předložit,“ píše ve verdiktu NS.

Ten také konstatuje, že Krejčí provedl  určité opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu jím vlastněné nemovitosti, ale to je podle jeho názoru poznamenáno značnou mírou formálnosti.