Kauza exministra Bartáka a bývalého amerického velvyslance Cabanisse je vyšetřována už půl roku. V jakém stadiu se nachází?

Jsem přesvědčen o tom, že půl roku je doba, která musí při normálním běhu událostí bohatě postačovat, aby byl tento skutek prověřen a uzavřen. Pana doktora Bartáka se má týkat údajná korupční nabídka, která měla zaznít v únoru roku 2008. Měla zaznít v uzavřeném prostoru někde na předměstí Washingtonu.

Jak mi pan Barták řekl, ten uzavřený prostor, v němž byl on a další osoby, byl o rozměrech asi 25 až 30 metrů čtverečních a v takto malém prostoru byla celá řada osob. Podle mého názoru je velice jednoduché zjistit, zda to bylo či nebylo řečeno. Prostě bych vzal všechny lidi, kteří tam tenkrát byli. Pan Barták při svém prvním výslechu v prosinci konkretizoval, že tam byli lidé počínaje tehdejším premiérem Topolánkem, přes tehdejšího českého velvyslance ve Spojených státech či vojenského atašé a tak dále.

Podle mého názoru, pokud se vede prověřování o tom, co mělo či nemělo být řečeno panem Bartákem, stačí dvě věci – ztotožnit osoby, které byly na místě, vyslechnout je a máme výsledek. Myslím si, že to je záležitost, která s ohledem na to, že na to byl vytvořen specializovaný mnohočlenný tým Policie ČR, mohla být uzavřena v horizontu měsíce až dvou.

Pokud není do současné doby uzavřená, nutně to já i doktor Barták považujeme za umělé protahování s tím, že se zřejmě někdo snaží diskreditovat jeho osobu. Mimo jiné je nutné podotknout, že se mu to do jisté míry i podařilo, protože po několika měsících bezvýsledného šetření pod tlakem událostí byl doktor Barták přinucen rezignovat na své místo náměstka ministra financí.

Je nějaká zákonná lhůta pro to, do kdy by kauza měla být prověřena?

Trestní řád neříká žádné lhůty typu 20, 30 nebo 60 dnů, nicméně na několika místech trestní řád říká, že je zaprvé nutno šetření provádět s co největší rychlostí a za druhé, že je třeba ke konečnému rozhodnutí schvalovat pouze relevantní důkazy.

Tím se vracíme k tomu, že to co se mělo odehrát. Předpokládám, že osoby, které pan Barták označil za přítomné, skutečně vyslechnuty byly. Předpokládám také, že řekly, že žádná korupční nabídka nezazněla, protože kdyby řekly opak, byl by pan Barták logicky obviněn. Opravdu proto potom nechápu, na čem se to šetření dále natahuje.

Je pro mě skutečně neuvěřitelné, že pokud kauzu prověřuje mnohočlenný policejní tým, že tuto historku, která se odehrála v čase půl minuty nebo jedné minuty v uzavřeném prostoru v přítomnosti několika osob, není schopen dotáhnout do konce.

Říkáte mnohočlenný tým. Co o něm víte?

Na této věci se údajně podílejí dvě policejní složky, a to protikorupční útvar a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Účast toho druhého útvaru úplně nechápu a zde podle mého názoru začínají nestandardní zvláštnosti řízení.

V průběhu toho šetření jsem dostal dva anonymní dopisy, podle obsahu bych soudil, že se jedná o dopisy napsané nějakým bývalým policistou, a tento anonymní pisatel mi současně s dopisy poslal i záznam o zahájení úkonů v trestním řízení. Je zvláštní, že tento záznam je zpracováván Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu. Není jasné, jak vznikla příslušnost tohoto policejního orgánu, protože od samého počátku stojí kauza na tom, zda padla nebo nepadla korupční nabídka. Kompetentním útvarem by podle mého názoru měl být logicky Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality.

Navíc anonymní pisatel mě upozornil na to, že záznam o zahájení trestního řízení byl účelově antidatován. Datum provedení záznamu 11. listopadu 2010 podle něj neodpovídá skutečnosti, záznam byl zpracován o den později.

Jak si to vysvětlujete?

Dalo by se to vysvětlit i tím, že už 11. listopadu byly podle mých informací provedeny výslechy Američanů Cabanisse a (šéfa Tatry Ronalda) Adamse a bylo zapotřebí tyto výslechy, uskutečněné ještě před zahájením trestního řízení, dodatečně legalizovat. Působí to na mne dokonce dojmem, že to bylo předem domluveno. Podobná oznámení policii se totiž obvykle podávají písemně.

Další zvláštní věc na tomto záznamu je, že trestní řízení mělo být podle něj zahájeno na základě informací uvedených v publicistickém pořadu TV Prima Soukromá dramata, vedle dalších informací policie. Pořad Soukromá dramata přitom nemohl být vůbec podkladem pro toto šetření, protože v něm se otázka nějakých korupčních nabídek kolem společnosti Tatra vůbec nerozebírala.

Dalšími poznatky policie tedy mohly být jen výpovědi pánů Cabanisse, Adamse a (šéfa americké pobočky Tatry) Duncana Sellarse. Cabaniss se Sellarsem výslovně uvedli, že údajná korupční nabídka měla padnout v únoru 2008 ve Washingtonu. Záznam přitom uvádí, že korupční nabídky měly přijít od března 2007 minimálně do února 2008 od blíže neurčených osob se vztahem ke společnosti Praga Hostivař nebo ministerstvu obrany, a to v sídle společnosti Tatra, a. s., popřípadě na jiných, dosud neustanovených místech.

Z médií přitom víme, že pan Cabaniss výslovně hovořil o střelnici u Washingtonu. O tom však v záznamu není ani zmínka. Je tedy otázka, zda z takto zpracovaného záznamu o zahájení úkonů trestního řízení vyplývá nějaké šetření proti panu Bartákovi, který kvůli tomu přišel o místo. Jestli popis skutku na pana Bartáka vůbec dopadá.

Šetření probíhá pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Proč právě tam?

Tomu právě nerozumím. Je totiž evidentní, že věcně příslušným státním zastupitelstvím Ostrava v žádném případě být nemůže.

A kde by to tedy mělo být?

Vzhledem k tomu, že k trestnému činu mělo dojít ve Washingtonu, příslušným dozorovým orgánem mělo být buď nějaké státní zastupitelství v obvodu hlavního města Prahy, nebo přímo Městské státní zastupitelství v Praze. Nikoli Ostrava. Upozorňoval jsem na to, ale odpověď jsem od odpovědných orgánů dosud nedostal.

To vše naznačuje, že šetření této kauzy nemá standardní průběh. Mohu o tom jen spekulovat, ale působí to na mě tak, že se celá věc úmyslně šetří v Ostravě, protože právě tam má někdo zájem, aby se zrovna tam věc pana Bartáka natahovala co možná nejdéle. A že tam mohou být nějaké „spřízněné duše“, které se tomuto požadavku snaží vyhovět.

To je docela divoké tvrzení. Kdo by na tom mohl mít zrovna v Ostravě zájem?

Kdo za tím stojí a jaké jsou pro to důvody, opravdu neumím říci. Je ale zcela zřejmé, že šetření se vede mnohem déle, než by mělo. Státní zástupce a policie navíc provádějí ve vztahu k panu Bartákovi úkony, které absolutně nemohou přispět k objasnění toho, co se ve Washingtonu řeklo nebo neřeklo.

Tyto úkony zasahují do soukromého života pana Bartáka. Jde například o jeho nedávné sledování a focení v místě jeho bydliště, jistý policejní důstojník se rovněž na něj před několika měsíci vyptával, zřejmě ve snaze zjistit jeho finanční situaci, v půjčovně aut či v hotelu ve Špindlerově Mlýně. Tyto kroky by byly pochopitelné v případě, že by bylo podezření, že pan Barták nějaké peníze korupční cestou inkasoval. Celá kauza je však o tom, že si podle pánů Cabanisse a Sellarse měl o tyto peníze před více než dvěma lety pouze říct. Opravdu nevím, jak nasazování operativní techniky a shánění informací, kde pan Barták bydlel a jaké auto si půjčil, by mělo přispět k objasnění událostí, k nimž mělo dojít v únoru 2008 ve Washingtonu.

Anonymní pisatel, zřejmě bývalý pracovník policie, mě také upozornil na to, že na tuto kauzu mají být vedeny dva spisy, což je rovněž naprosto nestandardní záležitost. Jeden má být na útvaru protikorupční policie, druhý na útvaru organizovaného zločinu. Pisatel, jehož dopis jsem našel ve schránce, rovněž uvedl, že dozorující státní zástupce v Ostravě dal policistům pokyn hledat dál, cokoli i nad rámec skutků uvedených v zápise o zahájení úkonů trestního řízení. To by bylo rovněž zcela mimo rámec stanovených standardů vyšetřování

Píše se o tom, že se do případu zapojili i vyšetřovatelé z USA a ze Švýcarska. Víte o tom, případně přineslo to nějaký výsledek?

Nevím o tom. Pouze když jsem naposledy hovořil s dozorujícím státním zástupcem Dušanem Táborským, sdělil mi, že byla požádána o právní pomoc americká strana, nevím, jestli FBI či jiný úřad, obdobná žádost pak měla být podle pana Táborského odeslána i do Švýcarska. Jak to má k objasnění případu pomoci, když pánové Cabaniss a Sellars sami uvedli, že se na americké orgány s oznámením údajné korupční nabídky – mimochodem zřejmě v rozporu s americkými federálními zákony – neobrátili, opravdu nerozumím.