Plzeňský soud o případu rozhodoval už podruhé. Před dvěma lety dospěl k názoru, že žalovaný skutek není trestný čin a všechny tři osvobodil. Státní zástupce se však tehdy proti rozsudku odvolal a vyšší instance kauzu vrátila k novému projednání.

Podle obžaloby Peterka ve funkci obchodního náměstka společně s druhým náměstkem Milanem Nenádlem uzavřeli v roce 1994 s Motoinvestem opční smlouvy o prodeji akcií. Banka Motoinvestu zaplatila opční prémii 20 miliónů korun. O měsíc později Motoinvest uzavřel opci na stejné cenné papíry v opačném směru. Kupcem byla tentokrát banka, ale opční prémie byla stanovena jen na deset miliónů korun. Podle žalobce tím manažeři banku připravili o deset miliónů korun.

Obžalovaní se odvolali

Právě tuto sumu žalobce přičítal k vině obžalovaných Peterky a Nenádla, neboť nakonec z provedených důkazů u soudu sám žalobce navrhl Dienstla obžaloby zprostit. Podle názoru znalců, které zazněly při prvním líčení, Kreditní banka vynaložila 10 miliónů účelně, aby zajistila svoji další existenci. Naopak, žalovaní měli snahu o vyvedení banky z krize, kterou oni nezavinili.

Případ však dnešním rozsudkem nekončí, neboť oba odsouzení manageři se na místě odvolali.