„Hasiči zaznamenali výrazný nárůst úmyslně založených požárů, stejně tak nárůst požárů, jejichž příčinou je nedbalost dospělých. Nejčastěji hasiči zasahovali v pondělí, nejméně událostí se stalo v neděli,“ řekla mluvčí hasičů Ivana Svitáková.

Praha dominuje v počtu planých poplachů

Počet planých poplachů se oproti loňskému období zvýšil o sedm procent, přičemž jejich podíl na celkovém počtu událostí se zvýšil na 8,3 procenta.

„Nejvíce planých poplachů bylo v Praze (248), nejméně v okresech Rakovník, Semily a Rychnov nad Kněžnou, kde jsou evidovány jen tři plané poplachy," doplnila Svitáková.

Nejvíce požárů vzniklo v Praze, nejméně na Jesenicku

V prvním čtvrtletí tohoto roku vzniklo v ČR celkem 6 034 požárů. Škody dosáhly částky 473 miliónů korun, 34 lidí zemřelo a dalších 275 osob bylo zraněno.

"Počet požárů je letos oproti stejnému období loňského roku vyšší o 41 procent.

Na začátku roku se díky zimnímu počasí objevuje méně požárů v přírodě. Jejich počet může růst v březnu, kdy lidé často po zimě pálí trávu.

Počet požárů podle nejčastějších příčin v prvním čtvrtletí 2011
Příčina
2009
2010
2011
Úmyslné zapálení
326
352
469
Hra dětí s ohněm
27
59
60
Nedbalost dospělých
591
670
758
Závady komínů
152
139
147
Závady topidel 60
72
60
Technické závady
640
643
640
Samovznícení
7
16
10
Výbuchy5
2
6
Dopravní nehody
42
24
20
Dále nedošetřené požáry 2 121
2 099
3 529
Ostatní příčiny
22
9
7
Neobjasněno, v šetření
269
180
328
Celkem4 262
4 265
6034
Zdroj: HZS ČR