"Konkurzní správce nás poškodil, když bez jakýchkoliv důkazů v prosinci 2003 záměrně a opakovaně zveřejnil a šířil nepravdivé a nepodložené informace o naší údajné účasti na vytunelování společnosti Trend - všeobecný investiční fond," prohlásili.

"Konkurzní správce Hálek měl k dispozici veškeré materiály předcházejících konkurzních správců a policejního vyšetřování. Přesto i více než po sedmi letech od události spekuluje a medializuje své lži a polopravdy," řekl hudebník Kocáb.

Vyvedení majetku trvalo 44 minut

Hálek však trvá na tom, že oba hudebníci i manažer Kozák měli téměř půlmiliardový podíl na vytunelování Trendu. Hálek koncem listopadu oznámil, že podal na Kocába, Kratochvíla a dalších pět bývalých manažerů fondu trestní oznámení.

"Podivnými akciovými operacemi byl fond v roce 1995 ochuzen o 318,4 miliónů korun. Podle dostupných materiálů byli Kocáb, Kratochvíl a další členy statutárních orgánů Trendu v době, kdy tyto finanční operace probíhaly," reagoval dnes Hálek s tím, že peníze byly vyvedeny během pouhých 44 minut.

"Jako správce konkurzní podstaty jsem ze zákona povinen při zjištění nestandardních postupů informovat příslušné orgány," dodal Hálek.

Za balík akcií zaplatili jen zálohu

Správce hudebníky a manažery obvinil, že v srpnu 1995 získali peníze z prodeje akcií SPT Telecom, Synthesia a Chemopetrol Elektrárnám Opatovice. Obchod zorganizovala Královehradecká brokerská (KHB) s firmou Firex prostřednictvím firmy Consult Invest. Kocáb s Kratochvílem obvinění odmítají. Jediným jejich příjmem byly podle nich peníze z prodeje správcovské společnosti Trend IS společnosti KHB.

Trend o peníze přišel tak, že měl prodat akcie firem společnosti Conzult IS za 487 miliónů korun. Zálohou získal 135 miliónů, ale doplatek již nedostal. Firex, údajně propojená s KHB, ale uplatnila na Conzult IS absurdně vysokou 400miliónovou pokutu za pozdní předání akcií. Conzult IS se tak dostala do likvidace, takže doplatek Trendu již nezaplatila.