„Trestní řád neumožňuje vést stíhání proti pachateli, který zemřel,“ zdůvodnila rozhodnutí městská státní zástupkyně Jana Hercegová. Tomek spáchal ve vazební cele pankrácké věznice sebevraždu oběšením.

Hercegová zároveň podotkla, že Tomek nadále zůstává jediným podezřelým z vraždy dívky a je považován za pravděpodobného pachatele.

Důkazy jsou nepřímé

„Státní zástupkyně též učinila závěr o tom, že O. T. je s vysokou mírou pravděpodobnosti pachatelem násilné trestné činnosti na poškozené A. J., k čemuž ji vedl uzavřený řetězec nepřímých důkazů, zejména jednoznačně vyvrácená výpověď obviněného ohledně jeho pohybu a činnosti v den a místě zmizení nezletilé, jeho psychiatrický a psychologický profil, nález DNA obviněného na batohu nezletilé a jeho daktyloskopická stopa zajištěná na igelitu nalezeném pod batohem v místě, stran kterého obviněný popíral, že by se ho dotýkal, druhová shoda vlasu se srovnávacím vzorkem vlasu obviněného a druhová genetická shoda chlupu nalezeného na oděvu nezletilé s genetickým profilem obviněného, pachová stopa obviněného na nářadí nalezeném v blízkosti místa nálezu těla nezletilé, které bylo nezbytné k vyhloubení výkopu pro ukrytí těla, druhová shoda vláken nalezených na oděvu nezletilé a obalovém materiálu, ve kterém byla nalezena nezletilá poškozená s věcmi, které prokazatelně obviněný odcizil krátce před zmizením poškozené nezletilé, výpověď svědka potvrzující přítomnost dívky odpovídající popisem nezletilé poškozené v přítomnosti dospělého muže, odpovídající popisu obviněného, a to na trase spojující místa nálezu batohu a místa nálezu těla poškozené,“ napsala do zprávy o případu Hercegová.

Podle dozorové státní zástupkyně také v průběhu celého rozsáhlého vyšetřování nebyla zjištěna žádná indicie, že by pachatelem mohla být jiná osoba.

Policie podle státní zástupkyně nic nezanedbala a vyšetřování vedla „s maximální pečlivostí a nasazením.“

Video

Videozáznam výslechu Otakara Tomka