„O požáru jsme byli informováni ve středu ráno tři minuty po půl šesté,“ uvedl Ondřej Sezima z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Po příjezdu hasiči zjistili, že hořící budovou je místní kulturní dům. „Přestože jsme ihned zahájili hasební práce, celkem bylo nasazeno pět vodních proudů, požár byl již bohužel v pokročilé fázi hoření. Bylo zřejmé, že škody na objektu budou značné,“ pokračoval Sezima.

Zásah podle něho komplikovala také přítomnost propanbutanových lahví v objektu a nutnost jejich chlazení vodním proudem. Po půl sedmé byl již požár uhašen a zároveň bylo možné konstatovat, že celá budova je uvnitř vyhořelá. Došlo k propadnutí větší části střešní konstrukce a k popraskání a částečnému zborcení obvodového zdiva.

Majitelem objektu je obec Boháňka, škoda vzniklá majiteli byla předběžně vyčíslena na 12 milionů korun českých, nižší škoda vznikla také provozovateli. Příčina vzniku požáru je stále v šetření.