Početné rumunské gangy navštěvují Česko každé jaro již několik let. „Jezdí v drahých vozech, většinou továrních značek Mercedes, Volkswagen, BMW, stříbrné, tmavě modré či černé barvy, se značkami Francie, Německa, Rumunska či Holandska,“ řekla mluvčí pražské policie Eva Miklíková.

Používají jednoduchou legendu, která se léty prakticky nemění. Stojí u silnice s odstaveným vozidlem a s mapou v ruce zastavují řidiče s tím, že jsou cizinci pracující v Německu a právě jim došel benzín. Tvrdí, že nemají peníze, ale mohou zaplatit zlatými šperky, které mají u sebe. Jedná se vesměs o masivnější řetězy ze žlutého kovu, které ale ze zlata nejsou.

Němečtí řidiči si v minulých dnech stěžovali, že byli v Česku na silnici za podobných okolností okradeni o peníze a cennosti.

„Lidé, kteří jim uvěří, tak snadno přijdou o nemalé peníze. Často přitom uvádějí, že si zboží pochybného původu ani koupit nechtěli. Obávali se ale případného fyzického napadení," říká Miklíková.

Podobných oznámení přijímá pražská policie desítky. V telefonátech lidé uvádějí, kde se tyto skupinky podezřelých osob právě nacházejí, popřípadě se ozývají řidiči, kteří jimi byli podvedeni.

Prokázat konkrétní podvodné jednání ale bývá velký problém. Škoda zpravidla nepřesáhne pět tisíc korun, takže se jedná maximálně o přestupek, za který hrozí minimální postih. Vyhoštění z republiky by členům gangu hrozilo pouze v případě, že by byli odsouzeni za trestný čin, anebo by se opakovaně dopustili přestupku, kterým by závažným způsobem narušili veřejný pořádek, anebo ohrozili bezpečnost státu.

„Z těchto důvodů policie důsledně vyzývá zejména řidiče, aby na výzvy těchto osob k zastavení vůbec nereagovali a pokud možno se s nimi vůbec nekontaktovali. Naopak, je třeba, aby neprodleně vyrozuměli policii,“ doplnila Miklíková.