Trest si měl podle původního rozsudku odpykat ve věznici s ostrahou, což se zdálo odvolacímu senátu přísné a v této části verdikt zmírnil na věznici s dozorem. Furda musí také zaplatit pokutu 50 tisíc korun a nesmí deset let pracovat v orgánech veřejné správy. Rozsudek nabyl právní moci a nelze proti němu použít řádný opravný prostředek.

Hlavními důkazy proti Furdovi byly záznamy, pořízené skrytými policejními kamerami a mikrofony v jeho kanceláři. Z nich vyplývá, že od srpna 2008 do února 2009 Furda přijímal od občanů částky od padesáti do jednoho tisíce korun nad rámec předepsaných poplatků za provedené úřední úkony. Tyto peníze si nechával pro sebe a celkem mu žaloba prokázala, že se obohatil o necelých 20 tisíc korun.

Jeho obhájce Ivan Brož se snažil hradecké soudce přesvědčit, že operativní technika byla ve Furdově případu nasazena protiústavně. Poukázal na dva nálezy Ústavního soudu ČR, kde se hovoří o tom, že tato technika může být použita pouze při vážném podezření, že se děje trestná činnost. Odvolací senát ale Brožovu argumentaci odmítl. „Odposlechy byly použity v souladu se zákonem,“ konstatoval soudce Zdeněk Korf.

Furda se odpoledního jednání soudu neúčastnil. Ráno se faxem omluvil, že je v Praze v nemocnici na vyšetření a požádal o odročení jednání. Soud mu ale nevyhověl.

„Nepovažovali jsme jeho přítomnost za nezbytnou. Sám se připravil o možnost účasti při jednání, když před ním dal přednost neakutnímu zdravotnímu vyšetření,“ řekl Korf a připomněl i to, že Furda se nezúčastnil ani jednoho ze šestnácti hlavních líčení v Rychnově. „Prakticky je ignoroval, tamní senát obžalovaného nikdy neviděl,“ uvedl soudce.

Furda stále pracuje ve své původní funkci a nedávno byl radou města navíc jmenován členem komise pro prevenci kriminality. Kostelecký starosta Jiří Bartoš (nezávislý, za SNK ED) Právu řekl, že po obdržení písemného vyhotovení rozsudku přijme vedení města patřičná opatření.