Kromě toho rozhodl policejní prezident Petr Lessy, že Tomášek musí zaplatit pokutu ve výši pět tisíc korun. Karlovarští úředníci na magistrátu mu navíc mají podle zákona přičíst za tento dopravní přestupek pět trestných bodů.

„Policejní prezident už rozhodl o trestu zákazu řízení na půl roku a pokutě ve výši pět tisíc korun,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká, podle níž se Tomášek může proti rozhodnutí do konce příštího týdne odvolat.

Podle zákona mohl Tomášek za svůj přestupek přijít o řidičské oprávnění na půl roku až jeden rok. Pokuta mu mohla být udělena v rozmezí pěti až deseti tisíc korun. „Karlovarský krajský policejní ředitel nikdy v minulosti neměl žádný přestupek, a proto policejní prezident rozhodl o trestu na nejnižší možné hranici,“ vysvětlila Kopecká.

Rozhodnutí podle služebního zákona

O trestu za přestupek nerozhodoval podle Kopecké v plném rozsahu příslušný správní orgán na karlovarském magistrátu, ale přímo policejní prezident Lessy, a to podle služebního zákona.

„Tento zákon policejnímu prezidentu umožňuje udělit zákaz řízení motorových vozidel a pokutu tomu, kdo zastupuje správní orgán a spadá do personální a kázeňské pravomoci policie. Pokud by podobný přestupek například provedl řadový karlovarský policista, rozhodoval by podle tohoto služebního zákona o trestu krajský policejní ředitel Tomášek, který je mu v této věci nadřízeným,“ uvedla Kopecká, proč případ Tomáška neposuzují úředníci z karlovarského magistrátu.

„Ti pouze v přestupkovém řízení přičtou trestné body za dopravní přestupek,“ dodala. Plukovník Tomášek tak v tomto přestupkovém řízení dostane ještě pět trestných bodů. „Jejich počet je jasně stanoven zákonem,“ řekla Kopecká.

Mluvčí na karlovarském magistrátu Jan Kopál nechtěl potvrdit, že úředníci budou Tomáška v přestupkovém řízení řešit. „Jedná se podle zákona o neveřejné jednání,“ sdělil.

Tomášek, který v těchto dnech čerpá dovolenou, se k věci odmítl vyjádřit. Pouze vzkázal po mluvčí karlovarské krajské policie Andreje Pomichalové, že „bylo rozhodnuto podle zákona“.

Jak bude jezdit?

Nezodpovězeny tak zůstaly otázky Práva, jakým způsobem se bude Tomášek půl roku v rámci svých služebních povinností v práci dopravovat. Právo se mimo jiné dotazovalo, zda má karlovarské krajské policejní ředitelství k dispozici služebního řidiče, využíval-li dosud Tomášek v zaměstnání služebního řidiče nebo jej kvůli odebrání řidičského průkazu nyní začne teprve využívat.

„Výdaje daňových poplatníků nebudou navýšeny,“ komentovala Pomichalová.