"Jde o historickou městskou hradbu, která byla součástí původního opevnění, avšak nejevila žádné vnější známky poškození. I když jde o nepříjemnou událost, nedošlo naštěstí k žádné újmě na lidském zdraví,“ uvedl na místě primátor Zdeněk Fink.

Sesuv se odehrál u budovy Adalbertina na třídě ČSA. Kromě poškození tří zaparkovaných vozidel k dalším škodám nedošlo.

Prostor střeží strážníci městské policie.