Rozsudek není pravomocný, neboť okamžitě po jeho vynesení se odvolal jak státní zástupce, tak i obžalovaný. Obhajoba argumentovala, že odsouzení nelze opřít o výpověď děvčete, které je mentálně na úrovni šestiletého dítěte.

„Vůbec není jasné, jestli při výslechu pochopila smysl otázek,“ řekla v závěrečné řeči advokátka obžalovaného a dodala, že kvůli pochybnostem o věrohodnosti dívčiny výpovědi panuje silná pochybnost o vině jejího klienta a měl by být osvobozen.

Soudci se ale přiklonili k argumentům obžaloby. „Za účelem vlastního sexuálního uspokojení, využívaje bezbrannosti a důvěry poškozené, zasunul jí nejméně jeden prst do pochvy a manipuloval s ním takovým způsobem, že pociťovala bolest. Způsobil jí tím krvácející zhmoždění panenské blány. Její věk znal, byl si velmi dobře vědom její mentální retardace a dívka nebyla schopna dát mu dostatečně zřetelně najevo svůj nesouhlas,“ uvedl o prvním skutku ve spise státní zástupce Milan Šimek.

Muž vše odmítá

Loni obžalovaný dívku dvakrát přiměl, aby od něho strpěla osahávání a olizování prsou a přirození. Násilím ji nutil, aby mu například líbala penis.

Muž od počátku vinu odmítal a tvrdil, že děvče pravděpodobně k výpovědi někdo navedl, byť nedokázal uvést příčinu. „Moje sexuální zaměření je normální, žádné pedofilní sklony nemám,“ hájil se. Znalci ale konstatovali, že dívka by si nedokázala vymyslet nic, co by skutečně neprožila.

Obžalovaný se také musí podrobit ústavnímu protialkoholnímu léčení, neboť má problémy s nadměrnou konzumací alkoholu. Z obžaloby vyplynulo, že některých trestných činů se dopustil pod jeho vlivem a kvůli opilosti při řízení auta byl v minulosti pravomocně odsouzen.