Jakým způsobem se podílíte na vyšetřování tohoto případu?

Naši experti byli přítomni při ohledání pozůstatků v Ústavu soudního lékařství, odkud si vyzvedli biologický materiál, který nyní zkoumají.

Obecně tělo zůstává na soudním, kde tamní lékař odhadne dobu, která uplynula od smrti, stanoví její příčinu, určí pohlaví, věk a výšku jedince a soustředí se na zvláštní znaky, jakými jsou například úrazové změny, stav chrupu či tetování. Následně odebere materiál pro analýzu DNA.

Co všechno se pak dostane na stůl vašim odborníkům?

Obdržíme biologické stopy, například z povrchu těla nebo třeba vzorky zpod nehtů. A také zmiňovaný materiál kvůli DNA. Zajišťuje se i případně dochované oblečení nebo další věci oběti, u kterého se biolog snaží najít všechny možné stopy, kupříkladu krev, sliny, vlasy či ejakulát.

Vyhledávají se na něm například i povýstřelové zplodiny, pokud jde o smrt zastřelením, či mikroskopické částice. Používáme k tomu různé přístroje, například infračervené světlo, kterým se vyhledávají biologické stopy, třeba zmíněný ejakulát.

Pokud ho zajistí, pošle ho na oddělení genetiky, kde se provede analýza DNA. Zjistíme-li profil DNA, můžeme ho porovnat s Národní databází DNA a zjistit možnou shodu.

Zjišťují vaši experti například to, zda byla oběť znásilněna?

To je práce soudního lékaře, který tělo prohlédne, odebere vzorky z nehtů, jestli se dotyčná osoba bránila, tak může nalézt stopy pachatele. Pro potřeby našeho kriminalistického zkoumání také odebírá pomocí stěrů materiál z povrchu těla či útrob.

Může ale například objevit také nějaké stisky do těla, tak přivolá technika, který to jako možnou trasologickou stopu vyfotografuje.

Zmínila jste biologické stopy. Jde na jejich základě zjistit, zda je možný pachatel muž nebo žena, případně jeho věk?

Pokud se najde vlas, tak z něj lze určit krevní skupinu, ale nejde zjistit, zda se jedná o muže či ženu. Totéž platí v otázce věku, ani ten nejde určit. Viděla jsem to v některých televizních seriálech, ale to je špatně. U krve či slin lze maximálně stanovit DNA profil.

Jste kromě soudního lékaře i vy schopni zjistit přibližnou dobu úmrtí oběti?

Ano. Na každém mrtvém těle se totiž po určité době vyskytuje hmyz, nejdříve mouchy a později brouci. Pokud je na těle zajištěn hmyz, tak může kriminalistický entomolog určit tzv. post mortem interval, tedy dobu, která uplynula od smrti.

Většinou je toho schopen s přesností plus minus jeden den v návaznosti na klimatické podmínky. Podle druhu hmyzu lze usuzovat, zda je místo nálezu i místem úmrtí, zda s tělem nebylo manipulováno, zda nedošlo k jeho vyhrabání a poté k opětovnému ukrytí do země.