Soudce ve čtvrtek vyslechl obhájce, státní zástupkyni a prostor vyjádřit se dostali také obžalovaní. Po jednání oznámil, že rozhodnutí senát vynese v pátek.

Soud má tři možnosti. Buď potvrdí tresty v plném rozsahu, nebo je může změnit. Další možností je to, že případ vrátí Krajskému soudu v Ostravě kvůli doplnění nových důkazů.

13:44 Čtvrteční líčení bylo ukončeno.

13:43 Soudce oznámil, že rozhodnutí bude vyhlášeno v pátek v půl desáté ráno.

13:42 Václav Cojocaru se snažil začít hovořit poněkud obšírně, soudce ho ale upozornil, že by měl říct jen to, co zatím nezaznělo. "Je mi upřímně líto, co se stalo, a žádám, aby byl rozsudek zrušen a aby byla věc vrácena soudu prvního stupně," řekl.

13:40 David Vaculík. "Já se nechci vyjadřovat." Jaroslav Lukeš: "Já se také nechci vyjadřovat." Ivo Müller: "Souhlasím s obhájkyní. Nejel jsem do Vítkova, abych zabil malé dítě. Je mi to moc líto."

13:39 Prostor k vyjádření dostali obžalovaní.

13:38 Stejný návrh přednesl také obhájce Václava Cojocaru. "Skutečně bych se rád dozvěděl, co říká soud prvního stupně na argumenty obhajoby," vysvětlil.

13:37 Stejně se vyjádřila také obhájkyně Ivo Müllera a navrhla, aby soud napadený rozsudek zrušil a vrátil k novému rozhodnutí ke Krajskému soudu v Ostravě.

13:36 Obhájce Jaromíra Lukeše navrhl také výslechy několika svědků, včetně rodičů Natálky, a žádá, aby bylo jednání jeho klienta překvalifikováno na obecné ohrožení.

13:34 Vaculíkův obhájce Petr Kausta navrhl vypracování znaleckého posudku, opětovné výslechy rodičů Natálky i několika dalších svědků. Navrhl také opětovný výslech policejního odborníka na extremismus.

13:31 Jednotlivé strany dostaly prostor k závěrečným návrhům. Státní zástupkyně a zmocněnci poškozených navrhli odvolání odsouzených žhářů zamítnout, prostor dostali obhájci odsouzených.

13:30 Obhájkyně Ivo Müllera navrhla vypracování dalších znaleckých posudků z oboru klinické psychologie.

13:27 Prostor dostali advokáti obžalovaných, kteří by měli přednést návrhy na doplnění důkazů.

13:25 Slovo dostal zmocněnec Anny Sivákové Pavel Uhl. Podle něj byl proces u ostravského soudu spravedlivý. "Všechna odvolání by měla být zamítnuta," řekl.

V podobném duchu se vyjádřil i zmocněnec Natálky Josef Baláž.

 

Vyzývám vás, abyste veřejně řekli dalším případným žhářům, aby toho nechali.otec Natálky

 

13:21 Slovo dostal zmocněnec otce Natálky Markus Pape, který přečetl vyjádření svého klienta. "Vyzývám vás, abyste veřejně řekli dalším případným žhářům, aby toho nechali," vzkazuje otec Natálky Pavel Kudrik všem čtyřem žhářům.

13:19 S výjimečnými tresty obžaloba souhlasí, snad by ale soud mohl podle ní zohlednit postoj obžalovaného Müllera, který se doznal a spolupracoval s vyšetřovateli.

13:15 Státní zástupkyně odmítá veškerou argumentaci obhájců. Podle ní byl jejich úmysl vraždit dostatečně prokázán.

"Bylo prokázáno, že jednání obžalovaných bylo motivováno ideologií, kterou zastávají, a nenávistí k romskému etniku. Všichni obžalovaní měli vědomost, na jaký objekt budou útočit a zejména o tom, že ten objekt je obydlený romskými občany. Jejich zvolené prostředky byly způsobilé přivodit zamýšlený následek, tedy smrt napadených," řekla žalobkyně.

To, že nedošlo k úmrtí více osob, bylo podle žalobkyně už mimo vůli obžalovaných.

13:00 Hovoří státní zástupkyně Jarmila Večeřová. Vrchní státní zastupitelství se podle ní s rozsudkem ostravského krajského soudu ztotožňuje.

"Za jedinou nedostatečnost rozsudku považuji neodůvodnění některých návrhů na doplnění důkazů ze strany obžaloby," řekla žalobkyně. "To ovšem napadený rozsudek nikterak nečiní nepřezkoumatelným," dodala.

12:55 "Soud přihlédl k otázce viny paušalizujícím způsobem, aniž by vyhodnotil individuální odpovědnost," řekl obhájce Václava Cojocaru. Kritizoval také, že ostravský soudce přirovnal žhářský útok ve Vítkově k tzv. Křišťálové noci v předválečném Německu.

"Toto přirovnání považuji za zcela nevhodné a v rozsudku soudu naprosto nemístné," řekl advokát.

12:50 Jako čtvrtý v pořadí vysvětluje odvolání advokát Václava Cojocaru Ladislav Myšák. I on kritizuje, že nalézací soud se vůbec nevypořádal s námitkami obhájců. "Můj klient nikdy nepopíral, že se osobně účastnil předmětné záležitosti. Odmítá ale, že by věděl, že je dům obýván," řekl Myšák.

12:47 Müllerova obhájkyně také kritizuje, že její klient dostal u soudu první instance stejný trest jak obžalovaní Vaculík a Lukeš, tedy 22 let. Müller se totiž k žhářskému útoku doznal, spolupracoval s policisty a omluvil se poškozeným. "Trest je nepřiměřeně přísný," řekla.

12:36 Hovoří obhájkyně Ivo Müllera Markéta Polišenská, která také označuje ostravský rozsudek za nezákonný. Soud se podle ní dostatečně nevypořádal s obhajobou.

12:33 Líčení pokračuje.

10:49 Soud vyhlásil přestávku do půl jedné.

10:36 "Obžalovaným nebyl vražedný úmysl prokázán," dodal obhájce.

10:35 "Napadenému rozsudku vytýkáme, že i přes jeho obsáhlost se odůvodnění právní kvalifikace smrsklo do několika vět. Nalézací soud nevyložil, jak dospěl k právnímu závěru o spáchání pokusu vraždy. Jedná se přitom o nejzávažnější otázku, kterou měl soud řešit," tvrdí Pěnkava.

10:31 Slovo dostal obhájce Jaromíra Lukeše Pavel Pěnkava.

10:28 Vaculíkův obhájce Petr Kausta řekl, že bude navrhovat vrácení celého případu Krajskému soudu v Ostravě k doplnění dalších důkazů. "Soud nevysvětlil, proč dospěl k názoru, že šlo o pokus o vraždu," doplnil Kausta.

"Nebylo prokázáno, že by můj klient věděl, že v domě jsou lidi," řekl. "Šli útočit na objekt jako takový," dodal Kausta. Podle něj lze případ kvalifikovat jako obecné ohrožení s trestní sazbou maximálně osm let.

10:03 "Rozsudek obhajoba považuje za nezákonný. Krajský soud podle mého názoru nevysvětlil, jak dospěl k závěru o vině mého klienta. Zejména soudu vytýkám to, že se žádným způsobem nevypořádal s námitkami obhájců. Těch byla velká spousta," řekl Kausta s tím, že pochybení ostravského soudu chce podrobně rozebrat ve své závěrečné řeči.

10:00 Jako první mluví obhájce Davida Vaculíka Petr Kausta.

9:57 Soudce ukončil rekapitulaci rozsudku první instance a vyzval advokáty k přednesu svých odvolání.

9:45 Soudce stále rekapituluje závěry soudu první instance.

9:14 Soud probíhá za přísných bezpečnostních opatření, nechybí ani speciální ozbrojená jednotka Vězeňské služby včetně psovodů.

9:12 Předseda odvolacího senátu Milan Kaderka začal s rekapitulací závěrů soudu první instance.

9:09 Soud rozhodl, že obžalovaným budou během hlavního líčení sejmuta pouta. Obhájci obžalovaných uvedli, že na odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě trvají.

9:08 Hlavní líčení začalo.

Obžalovaný Ivo Müller přichází k soudu

Ivo Müller

FOTO: Aleš Honus, Právo

Proti trestům se odvolali advokáti všech čtyř žhářů, odsouzených za pokus o vraždu. Rozsudek by měl padnout v pátek.

David Vaculík při vynesení rozsudku

David Vaculík

FOTO: Aleš Honus, Právo

Advokáti ve svém odvolání argumentují, že o žádný pokus o vraždu nešlo. „Primárně brojíme proti právní kvalifikaci. Tvrdíme, že nalézací soud nevysvětlil, jak dospěl k závěru, že útočníci měli úmysl vraždit,“ řekl Právu advokát Jaromíra Lukeše Pavel Pěnkava.

Václav Cojocaru při vynesení rozsudku

Václav Cojocaru

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Soudce v písemném vyhotovení rozsudku pouze nakumuloval zjištěné důkazy a sepsal, kdo co vypovídal. Vše uzavřel tím, že byl prokázaný vražedný úmysl. K takovému závěru však v odůvodnění chybí jakákoli právní analýza a vyhodnocení důkazů,“ řekl Pěnkava, podle něhož šlo nanejvýš o obecné ohrožení.

Jaromír Lukeš při vynesení rozsudku

Jaromír Lukeš

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Po nedávném rozhodnutí v další žhářské kauze Bedřiška, která je kauze Vítkov velmi blízká, se mi právní závěr, že ve Vítkově šlo o pokus o vraždu, jeví jako neudržitelný,“ dodal advokát.

„Žádní svědci už předvolaní nejsou, ale není vyloučeno, že například obhajoba nějaký další výslech navrhne,“ řekl mluvčí soudu Petr Angyalossy.