„Hmotná škoda není velká. Ale morální újma změřitelná není,“ poznamenal Milan Litavský. „Je to strašná ubohost. Ti lidi tady o věci 60 let věděli a mlčeli, a teď dokážou jen podněcovat k nenávisti,“ okomentoval nejnovější epizodu kauzy.

Ta se otevřela vloni v srpnu, když na základě nashromážděných důkazů otevřeli policisté vyšetřování události z doby těsně po válce. Tehdy měla skupina alkoholem posilněných Čechů vyvést z vězení v Dobroníně 17 izolovaných německých starousedlíků a na louce za obcí v místě zvaném Budínka je brutálně povraždit.

Kauza budí i po dlouhých desetiletích značné emoce. Před zahájením archeologického průzkumu většina oslovených z místa tvrdila, že jde o nedoložené povídačky o události, která se nejspíš nikdy nestala. Po odkrytí ostatků 13 těl si však někteří vzpomněli, že na kosti se narazilo už při melioračních pracích v 70. letech – kdosi však měl dát tenkrát příkaz nález mlčky zahrabat.

A zatímco poslední přímý svědek poválečné události nedávno zemřel, objevilo se další svědectví o místě, kde by měla být ukryta další dvě mrtvá těla. Policie se tento týden nechala slyšet, že nové související místo prozkoumá. Odpovědí byly cedulky s hanlivými protiněmeckými nápisy, které se objevily na kříži. Vzápětí přišel na řadu samotný kříž.

„Bylo by dobré se konečně oprostit od vášní a zbytečného osočování, kdo z mrtvých byl jakým člověkem, a kde kdo byl či nebyl angažován, protože objektivní posouzení je v tomto případu takřka vyloučeno. Důležité je to, že šlo o zajatce a nakládání se zajatci má v kulturní společnosti jasná pravidla, která byla v tomto případě nejspíš porušena. Pokud to tak bylo, je třeba to říci nahlas a zajistit těm mrtvým právo na důstojné pohřbení,“ řekl Právu Miroslav Mareš, novinář, který vyšetřování celé kauzy odstartoval.