V sedm let starém případu, na jehož začátku je těžce postižená holčička, loni v září ostravský krajský soud rozhodl, že ženě požadovaná částka náleží jako náhrada za způsobenou újmu. Nemocnice se ale proti verdiktu odvolala a vrchní soud dal jejím argumentům za pravdu.

„Žaloba byla zamítnuta jako nedůvodná, protože se neprokázalo, že by nemocnice postupovala v rozporu se zákonem,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Petr Angyalossy. Podle něj si tři znalecké posudky, vyhotovené v této kauze, interpretoval krajský soud nesprávně.

Komplikace při porodu podle žaloby způsobil neodborným postupem zdravotnický personál. U novorozeného děvčátka došlo v důsledku přiškrcení pupeční šňůrou k závažnému porušení centrální nervové soustavy. Holčička tak bude po celý svůj život slepá, hluchá, němá, s mentální vyspělostí na úrovni tříměsíčního kojence.

Ve svém odvolání nemocnice tvrdila, že zdravotnický personál žádné povinnosti neporušil. Narozené dítě mělo být předáno k další hospitalizaci do Fakultní nemocnice v Ostravě v dobrém zdravotním stavu a k jeho zhoršení prý došlo až několik hodin po přijetí do tohoto zařízení. Zda tomu tak mohlo být, krajský soud údajně nezkoumal.