"Trestní kolegium NS přijalo sjednocující stanovisko, které má chránit především děti. Proto prodej i malého množství drog dětem mladším patnácti let bude brán jako znak prodeje ve větším rozsahu. Zatímco u distribuce mezi dospělými by určité množství drogy bylo považováno za prodej menšího rozsahu, u dětí bude stejné, případně i nepatrné množství omamné či psychotropní látky, považováno za prodej ve větším rozsahu,“ prohlásil mluvčí soudu Petr Knötig.

Podle NS navíc při hodnocení, zda se jedná o distribuci většího, značného nebo velkého rozsahu, bude rozhodovat nejen samotné množství drogy, ale i její kvalita, kolik peněz pachatel jejím prodejem získal nebo pro jaký okruh konzumentů byla určena.

Stanoviska NS jsou pro nižší soudy závazná. Jejich cílem je sjednotit judikaturu v případech, kdy různé soudy rozhodují v podobných situacích rozdílným způsobem.