Všichni čelili obžalobě, že na jaře 2004 připravovali podvod s falešnými šeky dnes již neexistující americké banky v hodnotě zhruba 850 miliónů korun. Složitým případem se soudy zabývaly několik let. Ostravský KS došel k závěru, že nebyla naplněna subjektivní stránka trestného činu a navíc, že obžalovaní dobrovolně upustili od dalšího jednání ještě před zahájením trestního stíhání a současně, že se snažili odstranit následek, který jejich jednáním mohl vzniknout, když se snažili získat zpět všechny padělky.

Podle státního zástupce je ale z provedených důkazů zřejmé, že obžalovaní měli v úmyslu tyto šeky prodat, a věděli, že se jedná o padělky. Když zjistili, že v ČR jsou všechny ověřovány u banky, která je vystavila, čímž by vše vyšlo najevo, připravovali jejich udání u zahraniční banky. Dobrovolně od dalšího jednání tedy rozhodně neupustili.

Naopak, dohodli se, že budou pokračovat za dva týdny, neboť potřebovali přepracovat údaje na šecích a jeden z nich odlétal a měl se cca za dva týdny vrátit. Je tedy zřejmé, že v udání padělků chtěli pokračovat.

Skupina obžalovaných se v pondělí rozsudku nedočkala. Petr Kellovský k soudu nepřišel.

Skupina před Krajským soudem v Ostravě loni v červnu. Kellovský se jednání neúčastnil.

FOTO: Aleš Honus, Právo

VS však tyto argumenty neakceptoval. „Nepodařilo se prokázat, že by obžalovaní věděli, že by šlo o padělky. Navíc není znám jejich původ a ani není jisté, zda se o padělky vůbec jednalo. Jde totiž o specifické platidlo, které evropské právo nezná. Přirovnal bych to ke stravenkám, samozřejmě v jiné dimenzi. To také nasvědčuje tomu, že nemuseli vědět, zda jde o padělky,“ vysvětlil Právu mluvčí olomouckého VS Petr Angyalossy, podle kterého ani české banky inkriminované „šeky“ za falešné neoznačily.

„Nepřijímali je z opatrnosti,“ konstatoval mluvčí s tím, že ani v jiných zemích, kde se tyto „šeky“ objevily, nikdo v souvislosti s nimi odsouzen nebyl.