Minulý měsíc totiž na Ukrajině začal platit dodatkový protokol k mezinárodní úmluvě o předávání vězňů, který umožní, aby ti z ukrajinských vězňů, kterým české soudy uložily také trest vyhoštění, byli i bez svého souhlasu převezeni do vězení v rodné zemi. To dosud bylo možné jen tehdy, pokud s tím dotyční vězni souhlasili.

V Česku vstoupil uvedený dodatkový protokol v platnost již 1. února. "Už v létě jsme předběžně jednali s ukrajinskou stranou a ta nám potvrdila, že jakmile vstoupí smlouva v platnost, budou připraveni vězně přebírat," řekla Právu vedoucí oddělení mezinárodních smluv a právní pomoci trestní ministerstva spravedlnosti Irena Státníková.

Ukrajinci - nejpočetnější skupina

Podle statistik Vězeňské služby jsou Ukrajinci v našich věznicích nejpočetnější skupinou uvězněných cizinců. Z 1730 cizích státních příslušníků, kteří k letošnímu 11. prosinci pobývali v českých věznicích, bylo Ukrajinců celkem 526, přičemž 172 bylo ve vazbě a zbylých 307 ve výkonu trestu. K vyhoštění bylo odsouzeno 165 z nich, dalších 47 osob bylo ve vyhošťovací nebo vydávací vazbě.

Kolik z nich ale bude nakonec na Ukrajinu skutečně předáno, závisí podle Státníkové na dalších jednáních.

Vězni se mohou vyjádřit

Ani teď totiž nemá ukrajinská strana povinnost vězně převzít a s transportem každého jednotlivce musí souhlasit. Jednání by měla být zahájena hned poté, co se k převozu na Ukrajinu vyjádří ti odsouzení, kterých by se týkal.

"Podle dodatkového protokolu má totiž přijímací strana posoudit i jejich vyjádření, byť nemusí být respektováno," vysvětlila Státníková. Názory vězňů nyní zjišťuje Vězeňská služba pomocí dotazníků.

"Začali jsme s tím před několika dny a počítáme, že akci během několika týdnů ukončíme," sdělil Právu vedoucí oddělení pro styk s veřejností Generálního ředitelství Vězeňské služby Miroslav Jílek.