„V daném případě nejsou splněny zákonem dané podmínky pro vrácení věci státnímu zástupci a krajský soud má zato, že základní skutkové okolnosti objasněny byly,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Alexandra Vaňková. Domažlický soud tak bude muset kauzu projednat tak, jak ji už v září zažaloval státní zástupce.

Desítky tisíc tun kontaminovaného materiálu skončilo v roce 2008 místo na zabezpečené skládce na soukromých pozemcích v blízkosti vodního zdroje na okraji Chráněné krajinné oblasti Český les.

„Obvinění muži v rozporu s právními předpisy ukládali nebezpečné odpady, a tím ohrozili životní prostředí. Svým činem získali značný prospěch,“ řekl krajský policejní ředitel Jaromír Kníže.

Podle informací Práva stíhá policie dva manažery a tři zaměstnance firmy, která v Kubici prováděla rekonstrukci nádražního kolejiště Mezi obviněnými je i znalec státního zkušebního ústavu. Ten vydal osvědčení o tom, že vytěžený materiál je nezávadný, přičemž měl zkreslit údaje o množství škodlivin a toxických látek v něm obsažených. Návoz tvořil ze šedesáti procent materiál ze starého železničního svršku včetně pražců a kabelů. Zbytek byl demoliční odpad.

Za porušení zákona o odpadech už v této kauze padly vysoké pokuty. Čtyři podnikatelské subjekty musí z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí zaplatit více než čtyři milióny korun.

„Rozbor ukázal zvýšený obsah ropných látek a dalších jedů. Například u arzenu jsme naměřili překročení limitu až o 173 procent,“ konstatoval šéf plzeňského inspektorátu České inspekce životního prostředí Zbyněk Sevelka.

Podle názoru Krajského soudu v Plzni jsou skutkové okolnosti případu objasněny právě ze zprávy a rozhodnutí České inspekce životního prostředí