„Příslušník ozbrojených sil po vzájemné domluvě s obviněnými připravil smlouvy o dílo mezi českou armádou a jednou z firem na základě fiktivních protokolů o prohlídce vozidel. V několika případech zfalšoval také podpisy velitele útvaru na účetních dokladech, na základě kterých bylo proplaceno šest faktur za opravy vozidel výše uvedené firmě,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podle ní byla zakázka postoupena druhé společnosti, která však opravy neprovedla vůbec, nebo jen v podstatně menším rozsahu, než bylo deklarováno. Obviněným jednatelům firem hrozí až osmileté vězení, bývalý voják může dostat trest ještě o dva roky vyšší.