Ze strany celníků šlo letos o třetí obdobnou akci. Při kontrolách Gastro I až III. prohlédli celkem 370 provozoven, přičemž 98 kontrol bylo pozitivních. „Letos jsme zabavili 37 tisíc litrů nezdaněného čistého lihu a 111 tisíc litrů alkoholických nápojů,“ uvedl ředitel sekce pátrání Generálního ředitelství cel Miroslav Nováček.

Nejvíc nelegálních výroben odhalili celníci na Ostravsku. „Až na výjimky se tento alkohol nevyrábí v legálních výrobnách, ale v utajených černých provozech,“ uvedl Nováček.

Suroviny pocházejí nejčastěji z Polska a Slovenska. Podle Nováčka jde často o nezdaněný líh, který není ani určen k potravinářskému použití. Jeho nízká kvalita a různé příměsi například dezinfekčních látek pak představují značné zdravotní riziko pro konečné spotřebitele.

„Nejde jen o útok na státní rozpočet, ale je to také problém pro legální prodejce, kteří platí daně, a vzniká jim tím nekalá konkurence. Velké nebezpečí takové výrobky představují i pro konzumenty,“ zdůraznil Nováček.