„V okamžiku, kdy rozhodnutí nabude právní moci, tak se peníze odepíší a budou vyplaceny na účet oprávněného,“ uvedl o nařízené exekuci soudce Miloslav Boudník.

Starka se může nyní odvolat. Je ale také otázka, zda na jeho účtech budou nějaké peníze, protože exekuci soud řeší už delší dobu. Také nemovitosti údajně Starka žádné nevlastní a jsou napsané na jeho manželku.

Platnost platebních rozkazů na 44 milionů a zhruba 3,2 miliónu v minulosti potvrdil Vrchní soud v Praze. Směnky policie našla v Krejčířově domě, spravováním obstaveného majetku uprchlého podnikatele byl pověřen ÚZSVM. Směnečný platební rozkaz na zaplacení 3,2 miliónu s příslušenstvím vydal Krajský soud v Praze v březnu 2006, platební rozkaz na zaplacení 44 miliónů v prosinci 2006. Vrchní soud pak potvrdil jejich platnost.

Starka kvůli rozhodnutím podal dovolání k Nejvyššímu soudu a požádal o odklad placení. V odvolání, kterým se v březnu zabýval vrchní soud, Starkův právník uvedl, že usnesení pražského vrchního státního zastupitelství o zajištění Krejčířova majetku z 15. ledna 2003 se na směnku nevztahuje.

Odvolací senát byl ovšem názoru, že usnesení se vztahuje na veškerý Krejčířův majetek, tedy i na směnky. Starka také tvrdí, že vypsané směnky měly zajišťovat případné budoucí pohledávky, závazky však prý nikdy nevznikly.

Krejčíř, který je v Česku stíhán za majetkové a násilné trestné činy, policii utekl v červnu 2005 při domovní prohlídce ve vile v Černošicích. Od dubna 2007 pobývá v JAR, kam přicestoval na falešný pas.