„Většina těchto pacientů utrpěla nějaký úraz, někteří byli napadeni jinou osobou,“ uvedl Humpl. Přibližně čtvrtina postižených však podle něj nejevila žádné známky poranění. „V těchto případech obvyklá výzva lidí volajících na zdravotnické operační středisko zní: „je v bezvědomí“.

Tito lidé byli nalezeni ležící na ulici, ve sněhu, ale také v parku, kde je objevili náhodní svědkové, kamarádi, taxikáři či policisté. Někteří v chladném počasí usnuli, jiní byli alkoholem intoxikováni do té míry, že nebyli schopni samostatné chůze,“ popsal Humpl s tím, že podle závažnosti jejich stavu je záchranáři předávali na protialkoholní záchytné stanice nebo interní ambulance v nemocnicích.

Podle mluvčího záchranářů muselo být několik pacientů hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče a jedna žena pak na ARO.

„Větší část pacientů pod vlivem alkoholu si sama přivodila úraz, nejčastěji pádem při chůzi,“ pokračoval Humpl. Nejvíce z nich si zranilo hlavu nebo končetiny. Záchranáři je po ošetření všechny transportovali na chirurgické či úrazové ambulance nejbližších zdravotnických zařízení. „Desítka postižených zasahujícím posádkám uvedla, že byli napadeni a zranění jim způsobil někdo jiný,“ doplnil Humpl.