„Řeka je mimo koryto, to je bez vody, místo ní jsou čtyři metry ledové tříště,“ vysvětlil ráno situaci starosta Jaroslav Portášik. Voda si našla jinou cestu a protékala tři čtyři metry od domů. Stav se dotýká celé obce.

Tříšť z koryta mělo rozbít a odplavit obojživelné vozidlo z Hlučína, které bylo na cestě celou noc. Během dne se ale ukázalo, že tento způsob boření ker je neúčinný.

Podle rozhodnutí povodňové komise měl být obojživelník nasazen asi dva kilometry po proudu řeky. Zde vjel také tank do koryta řeky. Měl pokračovat proti proudu a rozrážet ledovou vrstvu na řece, aby se koryto uvolnilo.

"Nasazení této těžké techniky se ukázalo jako neúčinné, proud řeky je nečekaně silný, a proto byl kolem poledne tento postup prací zastaven," řekla ve středu odpoledne mluvčí hasičů Alena Marešová.

Vodou je bezprostředně ohrožena asi desítka budov, evakuace osob nebyla nutná.

Vyprošťovací tank přesto porušil ledové sevření nad Prácheňským jezem. Činnosti byly proto přerušeny.

"Situace bude i nadále sledována a stav hladiny řeky bude monitorován a vyhodnocován. Hladina řeky v okolí ohrožených domů mírně klesla. Akutní nebezpeční momentálně nehrozí," uvedli ve středu odpoledne zástupci povodňové komise.