S ohněm bojovalo několik jednotek, hasiči museli vodu na místo dovážet kyvadlově z nedaleké hydrantové sítě.

Během zásahu hasiči dostali zprávu od zaměstnanců, že se v objektu nachází několik propanbutanových lahví. Po sražení plamenů hasiči zahájili průzkum uvnitř budovy a vynesli celkem dvě desetikilogramové láhve.

Při požáru nebyl nikdo ze zasahujících hasičů ani civilistů zraněn, zásah komplikoval silný mráz. Jako příčinu vzniku požáru stanovil vyšetřovatel požárů technickou závadu na elektroinstalaci.