I počet nehod na přejezdech už totiž překročil čísla za celý rok 2009. Ze statistik Drážní inspekce vyplývá, že zatímco v roce 2009 se jich stalo celkem 227, letos jich bylo už 236. Výrazně stoupl i počet zraněných, kterých bylo v loňském roce 85, letos už 105. Hmotná škoda při těchto neštěstích přesáhla 55 miliónů.

Nejvyšší počet smrtelných nehod se stává na přejezdech vybavených zabezpečovacím zařízením a výstražnými světly. Řidiči si neuvědomují, že drážní doprava má ze zákona přednost před dopravou na silnicích.

V České republice je necelých 8300 železničních přejezdů. "Ideální by bylo, kdyby byly všechny zabezpečeny závorami," uvedl mluvčí Martin Novák z ministerstva dopravy. Podle něj by to ale znamenalo jednorázově stamiliónové investice, a komplexní řešení je tak "finančně opravdu nereálné".