"Viktor Čech 22. listopadu podal policejnímu prezidentovi žádost o uvolnění z funkce a zároveň o propuštění ze služebního poměru k 30. listopadu 2010,“ uvedla Kopecká v prohlášení policejního prezidia.

"K tomuto kroku jsem dospěl na základě vlastního rozhodnutí a vedly mě k němu čistě osobní důvody" uvedl Viktor Čech.

Policejní prezident žádost svého náměstka přijal. "Rozhodnutí pana Čecha mě rozhodně netěší, nicméně je respektuji a zároveň mu přeji hodně úspěchů v jeho další profesionální kariéře,“ řekl Oldřich Martinů.

Řízením svěřené části policejního sboru bude do nového obsazení funkce náměstka pověřen ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Jan Noga.