„Rozhodnutí o odvolání zatím není pravomocné. Ještě neuběhla patnáctidenní lhůta, kdy může dotyčný exekutor podat opravný prostředek, tzv. rozklad,“ řekla Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.

Podle ní dnem doručení rozhodnutí ministra spravedlnosti o odvolání Vytejčka z funkce soudního exekutora, v tomto případě 1. listopadu, byl výkon úřadu exekutora pozastaven. „Dotyčný exekutor je oprávněn k řízení exekutorského úřadu již jen v pracovněprávních, daňových či ekonomických věcech. Po právní moci rozhodnutí o odvolání z funkce soudního exekutora zaniká výkon úřadu soudního exekutora jako celku,“ dodala Palečková.

Vytejčka potrestal letos v červenci Městský soud v Praze za zneužití pravomoci veřejného činitele. Vyměřil mu osmnáctiměsíční trest vězení, podmínečně odložený na zkušební dobu tří let, dále pokutu 60 tisíc korun a zákaz činnosti exekutora na dobu čtyř let.

„Jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu,“ uvedla mluvčí pražského městského soudu Martina Lhotáková. Podle rozsudku si Vytejček například účtoval vyšší částky za náklady spojené s exekucí, než na jaké měl nárok.

Internetové stránky Exekutorského úřadu Mgr. Vytejčka jsou stále beze změny aktivní a není na nich žádná zmínka o tom, že by byl odvolán, potrestán soudem zákazem činnosti, nebo že by jej někdo zastupoval.