Posledním z případů ztracených dětí, které samy odešly z domova, je Jan Nejedlý z Prahy. V roce 1998 ve věku devíti let šel za kamarádem a od té doby po něm není ani stopy.

Značná část hledaných nezletilých dětí a svěřenců výchovných ústavů a mladistvých je na útěku, nebo si je z rozvodových důvodů odvezl jeden z rodičů do zahraničí, aby na neznámé adrese zabránil druhému rodiči ve styku s dítětem a jeho vydání na základě soudního rozsudku.

"K začátku prosince letošního roku policie pátrá po 50 pohřešovaných a po 124 svěřencích výchovných ústavů na útěku do 15 let, po 88 pohřešovaných a 444 svěřencích výchovných ústavů na útěku do 18 let. Takže celkem je v pátrání 706 osob ve věku do 18 let. V tomto počtu je zahrnuto i 30 osob, které jsou v dlouhodobém pátrání od roku 1992," upřesnil na žádost Práva počet hledaných nezletilců a mladistvých pátrač Roman R. z útvaru kriminální policie a vyšetřování na policejním prezídiu.

Odborná řeč kriminalistických dat přináší zneklidňující informace o duševním stavu českých dětí a neuspokojivých rodinných a ústavních poměrech.

Většinou jde o krátkodobé útěky

V posledních letech se totiž každý rok stále více rodičů a vychovatelů obrací na policii a na různé neziskové organizace se žádostí o pomoc v hledání nezletilých dětí a mladistvých, kteří se domů nebo do ústavu nevrátili.

"Není to 22 dětí a nezletilců denně, jak tvrdí některá média. A jde převážně o krátkodobé útěky. Rizikové, protože tito útěkáři jsou bez prostředků. Pokud nemají zázemí v jednom z rodičů, příbuzném či určité komunitě, která jim poskytuje stravu a ubytování, pak páchají trestnou činnost," poznamenal kriminalista z policejního prezídia.

Vzkazy domů zdarma

Děti a mladiství na útěku dostali letos v září šanci v podobě bezplatné linky Vzkaz domů 800 111 113. Nahradila Linku bezpečí, na kterou loni volalo 1070 dětí, které se bály přijít domů nebo byly na útěku z domova či výchovného ústavu. Na službu linky Vzkaz domů se nyní denně obrací v průměru 60 až 70 volajících dětí, mladistvých i dospělých.

"Zanechávají vzkaz, že jsou v pořádku. Jsou to většinou děti mezi 11 až 16 lety. Volají také rodiče. Zanechávají vzkaz dětem. Vyřizujeme tyto vzkazy," odpověděla na dotazy Práva vedoucí linky Šárka Laipoldová. Uvedla, že se na linku obracejí hlavně krátkodobí útěkáři a převážně děti z dobře hmotně zabezpečených rodin.