"Porušil zákon o služebním poměru," řekl klatovský policejní ředitel Karel Raška, který Korece propustil do civilu. Každý policista totiž mimo jiného podepsal čestné prohlášení, že nepodniká a není registrován v orgánech žádné soukromé firmy.

Klatovského vyšetřovatele odhalilo policejní prezídium lustrací v obchodním rejstříku a informovalo jeho nadřízené. "Rozhodnutí ještě není pravomocné. Pokud se propuštěný policista odvolá, bude o celém případu rozhodovat krajský policejní ředitel," dodal Raška.

Podle výpisu z obchodního rejstříku je Pavel Korec od roku 1999 místopředsedou dozorčí rady a.s Lamela se sídlem v Sušici, která se zabývá elektrovýrobou a jejíž základní jmění se pohybuje řádově v desítkách miliónů korun.

Údajně před časem požádal o výmaz

Jaké vazby má Korec na firmu? "Je to můj švagr. Nevěděl jsem o tom, že to má zakázané. On si také špatně vyložil zákon," vysvětlil předseda představenstva firmy Zdeněk Houdek. Podle něj není členství v dozorčí radě firmy honorováno. "Neměl za to ani korunu," uvedl Houdek. O tom, že svému příbuznému vytrhne trn z paty a zaměstná ho, prý zatím neuvažuje. "Proti propuštění se odvolal, takže zatím není nic definitivně rozhodnuté," uzavřel Houdek.

Korec se hájí tím, že o výmaz z obchodního rejstříku už dávno požádal a měl za to, že už jeho jméno není s firmou spojováno. Korec nebyl celý den k zastižení, aby se k celé věci mohl vyjádřit.