Rozhodl tak v pátek Ústavní soud (ÚS), když zrušil část zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Podnět k zásahu dal odsouzený vrah a někdejší šéf pražského Discolandu Sylvie Albert Žirovnický.

Tvrdší kázeňské tresty mohou totiž být podle názoru ÚS takovým zásahem do základních práv a svobod vězňů, že musí existovat možnost jejich přezkumu.

ÚS současně neumožnil, aby žaloba proti trestu měla odkladný účinek. Tresty se tak budou moci přezkoumávat zpětně.