Jeden z obviněných předal podle policistů od roku 2006 do roku 2009 při každé svojí návštěvě na odboru dopravy rovněž obviněnému pracovníkovi úřadu dohromady nejméně 60 tisíc korun za to, že úředník rychle vyřeší jeho žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel.

Úplatek vždy vložil do žádosti a tuto poté pracovníkovi úřadu osobně předal, aniž by si pracovník o jakoukoliv peněžní částku pro sebe řekl. Většina žádostí byla pak vyřízena nejpozději do druhého dne od podání.

Třetí obviněný předával v letech 2003 až 2008 stejnému pracovníkovi úřadu finanční částky nad rámec řádných správních poplatků v souvislosti s podáváním žádostí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel na své jméno a na jména dalších osob. Žádosti přitom podával bez plných mocí, a v případě jedné ženy i bez jejího vědomí.