Své pedofilní choutky muž ukájel, když mu byly děti svěřeny k dozoru. Od roku 1997 až do poloviny roku 2002 nejméně dvakrát týdně v letních měsících nutil neteř narozenou v roce 1992, aby mu hladila jeho ztopořený úd a sám ji vysvlékal, líbal a osahával. Stejného osudu se dočkala i o dva roky mladší dívka. Muž se podobně zachoval i ke svému tehdy šestiletému synovci, kterého vyvedl do kukuřičného pole a tam ho opět nutil, aby mu třel pohlavní úd.

„Zneužil nízkého věku dětí a jejich nedostatečné rozumové a mravní vyspělosti a toho, že nerozuměly jeho jednání, neměly žádné sexuální zkušenosti a nebyly schopné posoudit význam odporu proti vynucovaným sexuálním praktikám, navíc na ně působil poskytováním drobných i cennějších dárků a způsobil, že se u nich rozvinuly psychické obtíže,“ potvrdil Právu mluvčí NS Petr Knötig s tím, že nesouhlas muže se způsobem hodnocení důkazů nižších soudů není dovolací důvod.