„Jedná se o poměrně masivní úhyn ryb,“ uvedl řídící důstojník západočeských hasičů Miroslav Moule. Aby zabránili dalšímu přítoku kontaminované vody, uzavřeli hasiči stavidlo přítoku, teď pátrají po tom, odkud se látka do rybníka dostala.

„Jasné je zatím jen to, že nejde o ropnou látku, ale cosi rozpuštěného ve vodě,“ uvedl Moule a dodal: „Čekáme na naši laboratoř.“