Samozřejmě platí, že po bitvě je každý generál, ale přesto: neměli policisté nejprve pachatele postavit na nohy prohledat, a teprve potom ho spoutat?

Řekl jste to přesně – po bitvě je každý generál. Musím říct, že dosud nejsou známy detaily průběhu tohoto činu a z informací, které zatím pronikly do médií, nelze hodnotit chování policistů na místě.

Takže neplatí, že před zadržením by měl policista pachatele prohledat?

Obecně platí, že policista má dbát na bezpečnost vlastní i přítomných osob, a k tomu patří i prohledání zadržované osoby. To jsou ale jen obecné zásady, které se musí přizpůsobit konkrétním okolnostem na místě činu. V tomto případě nic nenasvědčuje tomu, že by policisté udělali chybu. Dokud nebude provedena například rekonstrukce, která objasní, jak došlo k explozi druhého granátu, nelze uvažovat o tom, že někdo pochybil.

Co podle vás udělá taková událost s psychikou aktérů? Nebudou mít policisté příště strach zasáhnout?

Podobné události jsou pro každého člověka silně stresující a policisté nejsou výjimkou.

A co stateční občané? Asi se shodneme, že si lidé, kteří prchajícího lupiče zpacifikovali, zaslouží uznání. Přesto je pravděpodobné, že by se nikomu nic nestalo, pokud by ho nechali utéct. Zachovali se zákaznici a prodavačka podle vás správně, anebo měli nechat lupiče s ohledem na bezpečnost utéct?

Nikdo z nás není schopen říct, jak by se zachoval pachatel, kdyby měl možnost útěku. Když se někdo odváží ozbrojen vstoupit do směnárny v takto exponované době, když je kolem spousta lidí, nelze nikdy vyloučit, že bude ochoten granát odpálit úmyslně, i když je na útěku. Ti lidé se zachovali podle mne správně, protože možná zabránili ještě větší katastrofě.