Na případ upozornilo ve čtvrtek Právo a policisté, kteří nechali soudce z místa kontroly v Praze 2 odjet, teď čelí internímu šetření, zda nebyli nepřiměřeně benevolentní.

Stejně tak se případem zabývají i Englichovi nadřízení, předsedové městského i obvodního soudu. Ti budou hodnotit, zda se případným nátlakem na policisty nedopustil kárného provinění.

 

Je pouze na mně, proč a z jakého důvodu jsem se rozhodl odmítnout dechovou zkouškusoudce Jiří Englich

 

„I průměrně inteligentní člověk musí dospět k závěru, že kdybych zneužil svého postavení soudce a prokazoval se průkazem soudce, těžko by policejní orgány se mnou sepisovaly protokol,“ napsal Englich Právu ve čtvrtek po zveřejnění případu. Středeční e-mail s dotazy prý nejprve považoval za „nejapný žert“.

V odpovědi dále uvádí, že si při silniční kontrole nebyl vědom, že by projel křižovatku na červenou a na odmítnutí dechové zkoušky má jako každý občan právo. „Je pouze na mně, proč a z jakého důvodu jsem se rozhodl odmítnout dechovou zkoušku,“ uvedl soudce.

Dále v rozporu s informacemi policie popřel, že by odmítl také lékařské vyšetření. „Rozhodně jsem neodmítl podrobit se krevním testům na alkohol, k tomuto úkonu mně policisté ani nevyzvali. Pro úplnost dodávám, že jsem nebyl pod vlivem alkoholu a tuto skutečnost může potvrdit nezávislý svědek,“ podotkl Englich.

Policejní mluvčí Eva Miklíková však Právu sdělila, že kromě dechové zkoušky měl řidič odmítnout právě i vyšetření lékařem. Zákrokem hlídky se podle ní zabývá policejní Odbor vnitřní kontroly, a to z důvodu, zda zákrok nebyl vůči soudci příliš mírný.

„Obvykle se v takových případech pohlíží na řidiče jako by byl pod vlivem alkoholu a je mu zabráněno v další jízdě,“ uvedla Miklíková. Kontrolní orgány mimo jiné posoudí, zda se předložením soudcovského průkazu policisté nenechali ovlivnit k mírnějšímu postupu, než jaký by zvolili u řadového řidiče.

Nevymlouval jsem se, že jsem soudce

I předložení legitimace soudce však Englich zpochybňuje. „To, že jsem soudce, zjistili policisté ze souboru dokladů, které jsem jim předložil, resp. při vyndávání dokladů bylo patrné, že mám i průkaz soudce,“ tvrdí Englich.

„Nemohu odpovídat za nekompetentnost policistů, resp. za to, proč postupovali právě tak, jak postupovali. V žádném případě jsem se nevymlouval na to, že jsem soudce,“ dodal.

Nadřízení si počkají na informace

Englich své nadřízené o incidentu informoval až poté, co ve středu přišly e-mailem dotazy Práva. „V tomto stadiu neumím říct, zda se magistr Englich něčeho dopustil nebo ne,“ řekl Právu předseda soudu Alexandr Rudý.

„Já jsem se to dozvěděl ve středu na základě vašeho mailu a stejně tak se to dozvěděl i doktor Sváček (předseda Městského soudu v Praze), s kterým jsem okamžitě mluvil a řekli jsme si, že to budeme řešit,“ dodal.

Odmítl však i jen hypoteticky uvažovat o možnosti, že by zneužití legitimace soudce při dopravní kontrole nebo odmítnutí dechové zkoušky mohlo jeho podřízenému přivodit kárný postih.

Soudce Englich byl podle něj vždy velmi dobře hodnocen a neměl v minulosti žádné problémy se zákonem ani v práci.

„Pro soudce už několik let platí naprosto stejná pravidla jako pro všechny ostatní občany. Pokud tedy odmítl dechovou zkoušku, policisté by se u něj měli chovat jako u kohokoli jiného. Průkaz soudce nemá v řízení žádný vliv,“ zdůraznil prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník.

„Za sebe mohu říct, že policistům průkaz soudce nepředkládám. Bylo by mi hloupé, že když jsem přistižen při přestupku, ještě zdůrazním, že jsem soudce, který by měl zákon respektovat,“ dodal Lichovník.

„Jako politik se domnívám, že to není zcela standardní,“ řekl Právu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

„Kárně postižitelné je takové jednání, které snižuje důstojnost soudcovského stavu. Kdyby soudce skutečně svého průkazu a tím i postavení zneužil, pak se domnívám, že by bylo možno hovořit o kárném provinění,“ dodal Pospíšil.

Ani jeden z nich přitom nechtěl hodnotit, zda se s morálním kreditem soudce slučuje odmítnutí dechové zkoušky při silniční kontrole.